Przetargi 2019
WSR.271.68.2019
2019-09-12 09:09:27
Przedmiot: Budowa Parku Sensorycznego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie – etap I Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 27.09.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 27.09.2019r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.66.2019
2019-09-05 12:14:26
Przedmiot:Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków:parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a,parking jednopoziomowy - ul. Waryńskiegooraz automatyczna toaleta miejska – ró  ...więcej

WSR.271.64.2019
2019-09-05 11:39:25
Przedmiot:Budowa wodociągu w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 24.09.2019 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.09.2019 r.,   ...więcej

RZP.271.65.2019
2019-09-04 12:26:31
Przedmiot: Część 1- „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy ul. Magazynowa”, Część 2 - „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ob  ...więcej

BZP.271.62.2019
2019-08-20 13:41:17
Przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic miejskich w roku 2019/2020. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 23.09.2019r., godz. 09:00Termin otwarcia ofert: 23.09.2019r., godz. 13:00 Identyfikator postępowania 710dad10-b86  ...więcej

BZP.271.63.2019 UWAGA - zmiana zalacznikow
2019-08-14 13:53:05
Przedmiot: a/ konserwacja i naprawa zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,b/ konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Term  ...więcej

BZP.271.52.2019
2019-08-09 11:14:36
Przedmiot: Dostawa i montaż mebli, urządzeń, sprzętu, elementów wykończeniowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach wyposażenia budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie z podziałem na:część 1 - dostawa i montaż: meb  ...więcej

BZP.271.61.2019 zmiana kryterium w SIWZ, oferty i umowy
2019-08-07 11:55:53
Przedmiot: a)Wykonywanie oznakowania pionowego na drogach gminnych miasta Pruszkowa b) Wykonywanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Pruszkowa. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 22.08.201  ...więcej

BZP.271.60.2019
2019-08-02 10:28:01
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Przytorowej w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Przytorowej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 12.08.2019r., godz. 12:00Termin   ...więcej

BZP.271.48a.2019
2019-08-02 08:53:34
Przedmiot:Usługi zarządzania projektem „Żłobek naszych marzeń” Projekt „Żłobek naszych marzeń”, uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawują  ...więcej

BZP.271.56.2019
2019-07-31 09:24:44
Przedmiot:a/ wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej w Pruszkowieb/ kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 19.08.2019r., godz. 12:00Ter  ...więcej

BZP.271.59.2019
2019-07-29 08:43:58
Przedmiot: Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 14.08.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 14.08.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.55.2019
2019-07-22 09:16:21
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej 2KDZ na odc. od 3-go Maja do ul. Mostowej oraz drogi 1KDZ wraz z budową mostu przez rzekę Utratę i rozbudową skrzyżowania ul. Mostowej z DW 718 ul. Poznańską oraz budową skrzy  ...więcej

BZP.271.54.2019
2019-07-19 09:40:38
Przedmiot: Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków: parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a, parking jednopoziomowy - ul. Waryńskiego oraz automatyczna toaleta miejska – r&oa  ...więcej

BZP.271.48.2019
2019-07-15 15:05:24
Przedmiot: Usługi zarządzania projektem „Żłobek naszych marzeń” Projekt „Żłobek naszych marzeń”, uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawuj  ...więcej

BZP.271.53.2019
2019-07-15 14:28:08
Przedmiot: Zagospodarowanie terenu zieleni z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Pani Latter w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 31.07.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 31.07.2019r., god  ...więcej

BZP.271.46.2019
2019-07-11 14:00:34
Przedmiot: Budowa ul. Targowej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 30.07.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 30.07.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.43.2019
2019-06-26 14:17:45
Przedmiot: Remont placu zabaw w Parku Anielin Wschodni w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 12.07.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 12.07.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.44.2019
2019-06-26 13:54:04
Przedmiot: Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Zdziarska i ul. Jana Długosza w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 15.07.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 15.07.2019r., godz  ...więcej

BZP.271.42.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-06-25 12:39:01
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej oraz Filii nr 5 Książnicy Pruszkowskiej znajdującej się przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieogranic  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 52
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl