Przetargi 2019
BZP.271.14.2019
2019-03-21 09:27:33
Przedmiot: Przebudowa ulicy ul. Stalowej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 05.04.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 05.04.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.24.2019
2019-03-18 09:15:31
Zamiatanie pozimowe oraz 4 – 5 krotne letnie zamiatanie ulic miejskich Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 26.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 26..03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.22.2019
2019-03-15 09:59:44
Przedmiot: Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Pruszkowa - Etap XII Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Termin składania ofert: 25.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 25.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.16.2019
2019-03-06 11:26:51
Przedmiot: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 22.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 22.  ...więcej

BZP.271.15.2019
2019-03-06 11:07:50
Przedmiot: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 21.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 21.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.3.2019
2019-03-06 09:22:26
CZĘŚĆ NR 1„sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miastaPruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicą Lipową, ulicą Cegielnianą, ulicą Ceramiczną i ulicą Polną - „Srebrn  ...więcej

BZP.271.12.2019
2019-02-27 09:03:21
Przedmiot: Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 15.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 15.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.13.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-02-26 11:59:24
Przedmiot: Dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 06.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 06.03.2019r., godz. 12:15 Termi  ...więcej

BP.271.17.2019
2019-02-26 08:47:45
Przedmiot: Przygotowanie placu tymczasowego dla Targowiska Miejskiego. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 14.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 14.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.2a.2019
2019-02-21 12:16:13
Przedmiot: Budowa ulicy Konwaliowej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 08.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 08.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.7.2019
2019-02-19 09:06:13
Przedmiot: „Obsadzanie donic i kwiatonier usytuowanych na terenie Miasta Pruszkowa wraz dostawą kwiatów sezonowych oraz ich pielęgnacja w okresie obowiązywania umowy”. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin skła  ...więcej

BZP.271.19.2019 - wolna ręka
2019-02-15 11:37:02
a) wykonywanie oznakowanie pionowego na drogach gminnych miasta Pruszkowab) wykonywanie oznakowanie poziomego na drogach gminnych miasta Pruszkowa Tryb: zamówienie z wolnej rękiRodzaj: roboty budowlane Informacja o zamiarze zawarcia umowy  ...więcej

BZP.271.18.2019 - wolna ręka
2019-02-15 11:33:01
Wykonywanie nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na ulicach miasta Pruszkowa Tryb: zamówienie z wolnej rękiRodzaj: roboty budowlane Informacja o zamiarze zawarcia umowy  ...więcej

BZP.271.8.2019
2019-02-08 09:17:43
Przedmiot: a/ wodociąg w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 w Pruszkowieb/ kanalizacja sanitarna w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budow  ...więcej

BZP.271.9.2019
2019-02-07 12:13:16
Przedmiot: a/ Wodociąg w ul. Stanisława Wyspiańskiego w Pruszkowieb/ Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 25.02.2019r., godz. 12:00Term  ...więcej

BZP.271.6.2019
2019-02-07 10:10:59
Przedmiot: Budowa stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaprojektuj i wybudujdla projektu pn. „ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA - ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINA  ...więcej

BZP.271.4.2019
2019-02-06 09:37:39
Przedmiot: Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 21.02.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 21.02.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.11.2019 - wolna ręka
2019-02-01 12:37:03
Przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2019 r. Tryb: zamówienie z wolnej rękiRodzaj: usługi Informacja o zamiarze zawarcia umowy  ...więcej

BZP.271.10.2019
2019-01-31 09:34:24
Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich część – rejon VI, VII, VIII, X Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługa Termin składania ofert: 08.02.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 08  ...więcej

BZP.271.2.2019
2019-01-30 09:12:54
Przedmiot: „Budowa ulicy Konwaliowej w Pruszkowie”. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 14.02.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 14.02.2019r., godz. 12:15  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl