Przetargi 2019
BZP.271.55.2019
2019-07-22 09:16:21
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej 2KDZ na odc. od 3-go Maja do ul. Mostowej oraz drogi 1KDZ wraz z budową mostu przez rzekę Utratę i rozbudową skrzyżowania ul. Mostowej z DW 718 ul. Poznańską oraz budową skrzy  ...więcej

BZP.271.54.2019
2019-07-19 09:40:38
Przedmiot: Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków: parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a, parking jednopoziomowy - ul. Waryńskiego oraz automatyczna toaleta miejska – r&oa  ...więcej

BZP.271.48.2019
2019-07-15 15:05:24
Przedmiot: Usługi zarządzania projektem „Żłobek naszych marzeń” Projekt „Żłobek naszych marzeń”, uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawuj  ...więcej

BZP.271.53.2019
2019-07-15 14:28:08
Przedmiot: Zagospodarowanie terenu zieleni z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Pani Latter w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 31.07.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 31.07.2019r., god  ...więcej

BZP.271.46.2019
2019-07-11 14:00:34
Przedmiot: Budowa ul. Targowej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 30.07.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 30.07.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.43.2019
2019-06-26 14:17:45
Przedmiot: Remont placu zabaw w Parku Anielin Wschodni w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 12.07.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 12.07.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.44.2019
2019-06-26 13:54:04
Przedmiot: Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Zdziarska i ul. Jana Długosza w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 15.07.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 15.07.2019r., godz  ...więcej

BZP.271.42.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-06-25 12:39:01
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej oraz Filii nr 5 Książnicy Pruszkowskiej znajdującej się przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieogranic  ...więcej

BZP.271.47.2019
2019-06-24 13:57:52
Przedmiot: Wykonywanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 10.07.2019r., go  ...więcej

BZP.271.40.2019
2019-06-03 15:41:45
Wymiana instalacji c.o. i modernizacja węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala 3 w Pruszkowierealizowana w ramach projektu pn:„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie&rdquo  ...więcej

BZP.271.36.2019
2019-05-23 14:13:59
Przedmiot: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 72 848 000,00 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 67 055 900,00 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 792 100,00 PLN Tryb: przetarg nieog  ...więcej

BZP.271.38.2019
2019-05-15 16:20:41
Przedmiot: Wykonanie usługi ochrony mienia wraz z obsługą monitoringu na obiekcie wielopoziomowego parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sienkiewicza 2 A w Pruszkowie Tryb: usługi społeczneRodzaj: usługi Termin składania ofert: 22.05.2019r., godz  ...więcej

BZP.271.33.2019
2019-05-14 09:46:12
Przedmiot: Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej, ul. Korczakaod ul. Brzezińskiego do ul. Lechonia w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 30.05.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 30.0  ...więcej

BZP.271.32.2019
2019-05-14 08:55:50
Przedmiot: Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rzeki Utraty w Pruszkowie – odcinek w ul. Mostowej oraz częściowo w ul. Piotrkowskiej (SD 2.2) i ul. Ołtarzewskiej (SD 3.3) Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane   ...więcej

BZP.271.31.2019
2019-05-09 09:25:36
Przedmiot: Budowa stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA - ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ  W GMINA  ...więcej

BZP.271.26.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-04-19 12:44:26
Przedmiot: Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 07.05.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia  ...więcej

BZP.271.30.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-04-17 15:09:18
Przedmiot: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z później  ...więcej

BZP.271.28.2019
2019-04-08 09:01:37
Przedmiot: Budowa ul. Rozbrat, ul. KDL-40, ul. Brzechwy i ul. Kasprowicza w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 24.04.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.04.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.25.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-04-03 14:37:19
Przedmiot: Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo-sportowych Gąsin w Pruszkowie – I etap z podziałem części:część I - Dostawa i montaż mebli szkolnych dla Sz  ...więcej

BZP.271.14.2019
2019-03-21 09:27:33
Przedmiot: Przebudowa ulicy ul. Stalowej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 05.04.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 05.04.2019r., godz. 12:15  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 40
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl