WSR.271.98.2019
2019-12-19 15:22:48
Przedmiot:Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie ( dz. ew. nr 193/5, 193/7 obr. 11) wraz z uzyskaniem niezbędnych dec  ...więcej

WSR.271.99a.2019
2019-12-19 11:39:59
Przedmiot:Wykonanie usługi ochrony mienia wraz z obsługą monitoringu na obiekcie wielopoziomowego parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sienkiewicza 2 A w Pruszkowie Tryb: zamówienie na usługi społeczneRodzaj: usługi Termin składania ofert  ...więcej

WSR.271.99.2019
2019-12-11 10:40:50
Przedmiot: Wykonanie usługi ochrony mienia wraz z obsługą monitoringu na obiekcie wielopoziomowego parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sienkiewicza 2 A w Pruszkowie Tryb: zamówienie na usługi społeczne Rodzaj: usługi Termin składania ofe  ...więcej

WSR.271.86.2019 - Zmiana terminu
2019-12-02 10:33:48
Przedmiot:Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Pruszkowa, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Pruszków, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego. Tryb: przetar  ...więcej

WSR.271.78.2019
2019-11-27 15:57:36
Przedmiot: Wynajem kabin sanitarnych Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 05.12.2019 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 05.12.2019 r., godz. 12:15    ...więcej

WSR.271.95.2019 - Zmiana terminu składania ofert
2019-11-27 15:27:28
Przedmiot: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTO PRUSZKÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”Z podziałem na następujące części:CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CY  ...więcej

WSR.271.88.2019 - zmiana terminu
2019-11-25 12:09:20
Przedmiot:świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późniejs  ...więcej

WSR.271.92.2019
2019-11-21 13:51:56
Przedmiot: Dostawa, montaż i demontaż kompletnego sztucznego lodowiska. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Termin składania ofert: 29.11.2019r., godz. 11:00Termin otwarcia ofert: 29.11.2019r., godz. 11:15  ...więcej

WSR.271.89.2019
2019-11-19 10:51:32
Przedmiot: Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 28.11.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 28.11.2019r., godz  ...więcej

WSR.271.79.2019
2019-11-15 10:01:01
Przedmiot: Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 25.11.2019 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 25.11.2019 r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.84a.2019
2019-11-15 09:41:37
Przedmiot: Dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż kompletnego sztucznego lodowiska wraz z zapewnieniem profesjonalnej obsługi i infrastruktury. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 25.11.2019r., godz. 11:00Ter  ...więcej

WSR.271.81.2019
2019-11-15 08:54:51
Przedmiot: Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 26.11.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 26.11.2019r., godz.   ...więcej

WSR.271.85.2019
2019-11-14 10:14:35
Przedmiot: Utrzymanie czystości porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich - część/rejon X Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 25.11.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 25.11.2019r., godz. 12:1  ...więcej

WSR.271.80.2019
2019-11-13 11:42:26
Przedmiot: Usługi weterynaryjne w zakresie: Część 1) Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu miasta Pruszkowa. Część 2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt domowych posiadając  ...więcej

WSR.271.83.2019
2019-11-12 10:34:05
Przedmiot: Konserwacja rowów odwadniających i urządzeń wodnych w Pruszkowie w 2020r. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 21.11.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 21.11.2019r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.72b.2019
2019-11-12 09:22:36
Przedmiot: Zakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesien  ...więcej

WSR.271.84.2019
2019-11-05 12:20:21
Przedmiot: Dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż kompletnego sztucznego lodowiska wraz z zapewnieniem profesjonalnej obsługi i infrastruktury. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 14.11.2019r., godz. 12:00Ter  ...więcej

WSR.271.72a.2019
2019-10-28 11:46:38
Przedmiot: Zakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesien  ...więcej

WSR.271.76.2019
2019-10-14 16:58:04
Przedmiot: Budowa tężni solankowej na terenie Parku Kościuszki w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 29.10.2019 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.10.2019 r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.74.2019
2019-10-07 11:34:59
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Teresy Danielewicz i ul. Szarych Szeregów w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 17.10.2019r  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 78
następne