Przetargi 2019
WSR.271.80.2019
2019-11-13 11:42:26
Przedmiot: Usługi weterynaryjne w zakresie: Część 1) Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu miasta Pruszkowa. Część 2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt domowych posiadając  ...więcej

WSR.271.83.2019
2019-11-12 10:34:05
Przedmiot: Konserwacja rowów odwadniających i urządzeń wodnych w Pruszkowie w 2020r. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 21.11.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 21.11.2019r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.72b.2019
2019-11-12 09:22:36
Przedmiot: Zakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesien  ...więcej

WSR.271.84.2019
2019-11-05 12:20:21
Przedmiot: Dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż kompletnego sztucznego lodowiska wraz z zapewnieniem profesjonalnej obsługi i infrastruktury. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 14.11.2019r., godz. 12:00Ter  ...więcej

WSR.271.72a.2019
2019-10-28 11:46:38
Przedmiot: Zakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesien  ...więcej

WSR.271.76.2019
2019-10-14 16:58:04
Przedmiot: Budowa tężni solankowej na terenie Parku Kościuszki w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 29.10.2019 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.10.2019 r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.74.2019
2019-10-07 11:34:59
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Teresy Danielewicz i ul. Szarych Szeregów w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 17.10.2019r  ...więcej

WSR.271.72.2019
2019-10-02 10:45:43
Przedmiot: Zakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesien  ...więcej

WSR.271.73.2019 - UWAGA - zmiana terminu skladania ofert
2019-10-02 09:34:08
Przedmiot: Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie (dz. ew. nr 486) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa  ...więcej

WSR.271.70.2019
2019-09-30 15:38:32
Przedmiot: Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Hubala 2 w Pruszkowie (dz. ew. nr 257/1, 257/2 obr. 23) w ramach zadania inwestycyjnego pn. &b  ...więcej

WSR.271.66a.2019 UWAGA ! zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
2019-09-25 10:07:56
Przedmiot: Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków: parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a, parking jednopoziomowy – ul. Waryńskiego oraz automatyczna toaleta miejska &ndash  ...więcej

WSR.271.71.2019
2019-09-24 09:50:29
Przedmiot: Budowa: a/ wodociągu równoległego do rzeki Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku w Pruszkowie.b/ kanalizacji sanitarnej równoległej do rzeki Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku w Pruszkowie. Tryb: prze  ...więcej

WSR.271.67.2019
2019-09-20 09:56:59
Przedmiot: Utrzymanie czystości porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 23.10.2019r., godz. 09:00Termin otwarcia ofert: 23.10.2019r.,   ...więcej

WSR.271.68.2019
2019-09-12 09:09:27
Przedmiot: Budowa Parku Sensorycznego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie – etap I Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 27.09.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 27.09.2019r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.66.2019
2019-09-05 12:14:26
Przedmiot:Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków:parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a,parking jednopoziomowy - ul. Waryńskiegooraz automatyczna toaleta miejska – ró  ...więcej

WSR.271.64.2019
2019-09-05 11:39:25
Przedmiot:Budowa wodociągu w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 24.09.2019 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.09.2019 r.,   ...więcej

RZP.271.65.2019
2019-09-04 12:26:31
Przedmiot: Część 1- „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy ul. Magazynowa”, Część 2 - „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ob  ...więcej

BZP.271.62.2019 UWAGA !! ZMIANA terminu skladzania i otwarcia
2019-08-20 13:41:17
Przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic miejskich w roku 2019/2020. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 23.09.2019r., godz. 09:00Termin otwarcia ofert: 23.09.2019r., godz. 13:00 Termin składania ofert: 07.10.2019r., g  ...więcej

BZP.271.63.2019 UWAGA - zmiana zalacznikow
2019-08-14 13:53:05
Przedmiot: a/ konserwacja i naprawa zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,b/ konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Term  ...więcej

BZP.271.52.2019
2019-08-09 11:14:36
Przedmiot: Dostawa i montaż mebli, urządzeń, sprzętu, elementów wykończeniowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach wyposażenia budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie z podziałem na:część 1 - dostawa i montaż: meb  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 65
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl