OBWIESZCZENIE Program Ochrony Środowiska (POŚ) uwagi WOS.604.1.2020
2021-03-22 08:39:01
 Pruszków, dnia 03.03.2021 r.  WOS.604.1.2020   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 42, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie   ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycj drogowej WA.7012.13.2020.DO (ul. Apteczna)
2021-03-15 16:08:30
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - ul. Żytnia
2021-03-03 12:30:29
Pruszków, dnia 01.03.2021 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post  ...więcej

obwieszczenie WA.7012.31.2020.AS - ulice Grafitowa i Szczęsna
2021-02-19 11:39:04
  ...więcej

Obwieszczenie WA.RUZ.4210.358m.2020.KP
2021-02-19 11:36:17
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania WA.7012.30.2020.DO - ul. Rusałki
2021-02-18 15:18:33
  ...więcej

Ogłoszenie WOS.6332.1.2020 oraz projekt uchwały w sprawie kąpieliska
2021-02-16 10:58:39
(projekt)   Uchwała Nr ……………  Rady Miasta Pruszkowa  z dnia ………….. 2021 r.   w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2021 na ter  ...więcej

Obwieszczenie WOS.6220.25.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-02-15 16:08:47
 Pruszków, dnia 10.02.2021 r.  WOS.6220.25.2020   OBWIESZCZENIE  W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kod  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie
2021-02-12 14:08:05
 Pruszków, dnia 11.02.2021 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowan  ...więcej

Obwieszczenie WA.7012.19.2020.AS - ul. Kowalika
2021-02-12 13:26:12
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych w terminie 04-26.02.2021 WOS.604.1.2020
2021-02-04 13:31:39
 Pruszków, dnia 03.02.2021 r.  WOS.604.1.2020  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie
2021-02-04 13:17:41
 Pruszków, dnia 01.02.2021 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowan  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania WPP.6733.14.2020
2021-02-02 12:11:53
Pruszków dnia 29.01.2021r. PREZYDENT  MIASTA  PRUSZKOWA                              &n  ...więcej

Informacja i zawiadomienie o wszczęciu postępowania WA.ZUZ.5.4210.802m.2020.AS
2021-02-01 15:56:38
  ...więcej

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu nabycia prawa SPN-P.7533.222.2020.PW
2021-01-28 09:12:59
  ...więcej

Ogłoszenie WGN.6821.2.2.2021
2021-01-27 09:57:20
  ...więcej

Obwieszczenie o raporcie Wos.6220.16.2020
2021-01-26 11:29:21
  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2021-01-25 22:07:39
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W        ZAKRESIE  PUBLICZNEGO TRANSPORTU  ZBIOROWEGO Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w zwi  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ul. Tuwima
2021-01-18 17:45:06
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ul.Waryńskiego
2021-01-18 09:48:21
 Pruszków, dnia 11.01.2021 r.  OBWIESZCZENIE  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 186
następne