Ogłoszenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: WPP.6733.2.2020
2020-01-21 15:08:32
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul.Wróbla
2020-01-14 10:20:27
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul.Długosza
2020-01-14 10:17:54
  ...więcej

Ogłoszenie WA.ZUZ.5.421.1.337.2020AS
2020-01-09 15:56:39
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
2019-12-12 14:22:52
na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczonych dla rzeki Utraty w rejonie km 47+600 nowych obiektów budowlanych tj, projektowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na działkach ewidencyjnych nr 229, 2  ...więcej

Obwieszczenie WA.7012.30.2019.DO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2019-12-06 12:28:59
Obwieszczenie WA.7012.30.2019.DO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  ...więcej

Obwieszczenie o decyzji - rozbudowa warsztatu samochodowego ze stacją diagnostyczną przy Al. Jerozolimskich
2019-11-21 15:44:25
  ...więcej

Obwieszczenie nr WA.7012.35.2019
2019-11-20 10:57:36
Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego nr WA.7012.35.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  ...więcej

Ocena jakości wody
2019-11-15 13:52:59
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4  ...więcej

Obwieszczenie WA.ZUZ.5.421.1.228.2018.PK - usługa wodna ul. Jasna
2019-11-14 10:45:28
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu. Nr obwieszczenia WA.ZUZ.5.421.1.228.2018.PK  ...więcej

Obwieszczenie o decyzji - budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną i biurową przy ul. Magazynowej
2019-11-12 08:54:12
  ...więcej

Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa o zamiarze budowy / przebudowy / rozbudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
2019-11-04 12:19:49
  ...więcej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania WPP.6733.5.2019
2019-10-25 14:06:06
  ...więcej

Obwieszczenie WA.7012.45.2018
2019-10-21 14:28:40
Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego nr WA.7012.45.2018 z dnia 16 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych ciąg  ...więcej

Obwieszczenie WA.7012.13.2019.pdf
2019-10-15 15:46:01
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Lisieckiego)  ...więcej

Ogłoszenie WA.ZUZ.5.421.1.329.2019.AJ
2019-10-15 14:49:35
wszczęcie postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem rzeki Zbikówki  ...więcej

Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa o zamiarze budowy / przebudowy /rozbudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
2019-10-14 12:01:54
Pruszków, dn. 07.10.2019r. Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa o zamiarze budowy / przebudowy / rozbudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych. Na podstawie art.39  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Pogodna)
2019-09-26 10:11:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WA.7012.30.2019  ...więcej

Obwieszczenie o decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków-Piastów
2019-09-18 15:43:42
  ...więcej

Obwieszczenie o decyzji - budowa hali warsztatowej z budynkiem socjalno-magazynowo-administracyjnym przy ul. Parzniewskiej
2019-09-18 15:41:51
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 120
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl