Ogłoszenia
Obwieszczenie o decyzji - budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną i biurową przy ul. Magazynowej
2019-11-12 08:54:12
  ...więcej

Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa o zamiarze budowy / przebudowy / rozbudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
2019-11-04 12:19:49
  ...więcej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania WPP.6733.5.2019
2019-10-25 14:06:06
  ...więcej

Obwieszczenie WA.7012.45.2018
2019-10-21 14:28:40
Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego nr WA.7012.45.2018 z dnia 16 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych ciąg  ...więcej

Obwieszczenie WA.7012.13.2019.pdf
2019-10-15 15:46:01
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Lisieckiego)  ...więcej

Ogłoszenie WA.ZUZ.5.421.1.329.2019.AJ
2019-10-15 14:49:35
wszczęcie postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem rzeki Zbikówki  ...więcej

Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa o zamiarze budowy / przebudowy /rozbudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
2019-10-14 12:01:54
Pruszków, dn. 07.10.2019r. Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa o zamiarze budowy / przebudowy / rozbudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych. Na podstawie art.39  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Pogodna)
2019-09-26 10:11:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WA.7012.30.2019  ...więcej

Obwieszczenie o decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków-Piastów
2019-09-18 15:43:42
  ...więcej

Obwieszczenie o decyzji - budowa hali warsztatowej z budynkiem socjalno-magazynowo-administracyjnym przy ul. Parzniewskiej
2019-09-18 15:41:51
  ...więcej

Obwieszczenie o decyzji - zmiana trasy linii napowietrznej 110 kV (sieci elektroenergetycznej) relacji GPZ Pruszków – GPZ Gąsin
2019-09-18 15:39:41
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania PGWWP
2019-09-12 11:56:43
Informacja o wszczęciu postępowania. Adresat: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zlewni w Łowiczu  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-09-11 12:52:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WA.7012.23.2018  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-09-10 14:59:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WA.7012.45.2018  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2019-09-10 14:55:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WA.7012.12.2019  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2019-08-28 09:33:38
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia - budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną i biurową przy ul. Magazynowej
2019-08-26 15:08:10
  ...więcej

Obwieszczenie o postanowieniu - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków-Piastów
2019-08-26 15:04:33
  ...więcej

Obwieszczenie o postanowieniu - budowa hali warsztatowej z budynkiem socjalno-magazynowo-administracyjnym przy ul. Parzniewskiej
2019-08-26 14:52:55
  ...więcej

Obwieszczenie o postanowieniu - zmiana trasy linii napowietrznej 110 kV (sieci elektroenergetycznej) relacji GPZ Pruszków – GPZ Gąsin
2019-08-26 14:50:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 110
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl