Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021 - 2030
2021-03-03 13:45:57
Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030 Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwa  ...więcej

Konsultacje zmian zapisów Programu współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
2021-02-11 15:39:32
Zarządzenie nr 42/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaln  ...więcej

Konsultacje Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Pruszków na lata 2019-2040
2020-05-22 11:21:28
  ...więcej

Zarządzenie nr 192.2018
2018-12-06 09:06:43
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Zarządzenie Nr 192.2018 Załącznik do Uchwały RM     ...więcej

Konsultacje Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa
2018-03-09 11:19:22
Zachęcamy Mieszkańców Miasta Pruszkowa do udziału w konsultacjach dotyczących Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa. Wszystkie opinie i uwagi kierować prosimy na adres e – mailowy: href="mailto:honorowy  ...więcej

KONSULTACJE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA W 2018 R.
2018-01-18 15:49:17
  ...więcej

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026
2017-08-28 15:12:46
  ...więcej

Zarzadzenie nr 85.2017
2017-06-02 14:18:09
  ...więcej

Zarządzenie nr 14.2017
2017-01-18 13:28:19
ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) ora  ...więcej

Raport z konsultacji społecznych
2017-01-11 15:47:39
Raport z konsultacji społecznychdotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 oraz projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10