OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 października 2018 r.
2018-10-26 10:48:58
  ...więcej

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH
2018-10-20 18:03:15
INFORMACJADLA MĘŻÓW ZAUFANIAI OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH Urząd Miasta Pruszkowa informuje, że w dniu 21 października 2018 roku Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę: Komisje Nr: 17, 18, 20, 21 od godz.5.30Komisje Nr: 23 od  ...więcej

Dyżury Urzędników Wyborczych w Pruszkowie-1,2
2018-10-18 10:48:55
Urzędnik Wyborczyw Pruszkowie-1,2Lp. 1/2018  Pruszków  dnia,  17.10.2018 r.     Komisarz Wyborczy w Warszawie IIKinga Hulak Uprzejmie informujemy o dyżurach Urzędników Wyborczych w Urzędzie Miasta Pr  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego Warszawa II w sparwie posiedzeń OKW(Pruszków)
2018-10-03 10:00:26
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego Warszawa II w sparwie powołania obwodowych komisji wyborczych (Pruszków)
2018-10-03 09:59:28
  ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II w sprawie losowania w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11
2018-09-26 09:32:11
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w Pruszkowie.  ...więcej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II
 z dnia 24 września 2018 r.
2018-09-25 09:06:12
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w mieście Pruszków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu tery  ...więcej

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 września 2018 r.
2018-09-20 08:27:14
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rady gmin, rad powiatów i sejmików wojew&oa  ...więcej

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 12 września 2018 r.
2018-09-19 11:16:21
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Warszawie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedz  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
2018-09-07 09:35:05
  ...więcej

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 sierpnia 2018 r.
2018-09-03 09:54:24
KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Warszawie IIz dnia 30 sierpnia 2018 r.o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnegoprzez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sej  ...więcej

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
2018-09-03 09:53:08
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 20  ...więcej

INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
2018-08-29 15:23:57
INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.
2018-08-29 15:21:45
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przep  ...więcej

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r.
2018-08-29 15:17:50
KOMUNIKATKomisarzy Wyborczych w Warszawiez dnia 28 sierpnia 2018 r.o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wynik&oacu  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego
2018-08-21 15:02:15
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych  ...więcej

Urzędnik wyborczy
2018-08-21 14:38:15
Pruszków Mosór Ewa Pruszków Andrzejczak Andrzej   ...więcej

Komisarz wyborczy
2018-08-21 14:28:51
Komisarz Wyborczy w Warszawie II Kinga HULAK Komisarz Wyborczy pełni dyżury w środy w godz. 12.00 - 14.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój nr 42A telefo  ...więcej

Informacje
2018-08-21 13:24:36
Więcej informacji można znaleźć na stronie Państowej Komisji Wyborczej  ...więcej

Pokazano 1 - 19 z 19