Wybory samorządowe 2018
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 12 września 2018 r.
2018-09-19 11:16:21
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Warszawie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedz  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
2018-09-07 09:35:05
  ...więcej

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 sierpnia 2018 r.
2018-09-03 09:54:24
KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Warszawie IIz dnia 30 sierpnia 2018 r.o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnegoprzez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sej  ...więcej

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
2018-09-03 09:53:08
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 20  ...więcej

INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
2018-08-29 15:23:57
INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.
2018-08-29 15:21:45
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przep  ...więcej

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r.
2018-08-29 15:17:50
KOMUNIKATKomisarzy Wyborczych w Warszawiez dnia 28 sierpnia 2018 r.o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wynik&oacu  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego
2018-08-21 15:02:15
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych  ...więcej

Urzędnik wyborczy
2018-08-21 14:38:15
Pruszków Mosór Ewa Pruszków Andrzejczak Andrzej   ...więcej

Komisarz wyborczy
2018-08-21 14:28:51
Komisarz Wyborczy w Warszawie II Kinga HULAK Komisarz Wyborczy pełni dyżury w środy w godz. 12.00 - 14.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój nr 42A telefo  ...więcej

Informacje
2018-08-21 13:24:36
Więcej informacji można znaleźć na stronie Państowej Komisji Wyborczej  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl