Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

 Zarządzenie Nr 149/05 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania katalogu usług, świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz procedury ich aktualizacji.

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:33:54.
  Zarządzenie Nr 17/2006 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 149/05 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania katalogu usług, świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz procedury ich aktualizacji.

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:35:20.

Zobacz:
   Biuro Promocji i Kultury Miasta
   Biuro Rady Miasta
   Biuro Zamówień Publicznych
   Wydział Edukacji
   Samodzielne stanowisko d/s Sportu
   Stanowisko ds. Zdrowia
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
   Wydział Finansów i Budżetu
   Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
   Wydział Ochrony Środowiska
   Wydział Organizacyjno-Administracyjny
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Zespół Zarządzania Kryzysowego
   Stanowisko ds. BHP
   Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej
   Zespół Radców Prawnych
   Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
   Audytor Wewnętrzny
   Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:35:20
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl