Zarządzenie Nr 149/05 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania katalogu usług, świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz procedury ich aktualizacji.

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:33:54.
  Zarządzenie Nr 17/2006 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 149/05 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania katalogu usług, świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz procedury ich aktualizacji.

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:35:20.

Zobacz:
   Biuro Promocji i Marketingu
   Biuro Rady Miasta
   Wydział Strategii i Rozwoju
   Wydział Edukacji
   Wydział Inicjatyw Społecznych
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Planowania Przestrzennego
   Wydział Finansów i Budżetu
   Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta
   Wydział Realizacji Inwestycji
   Wydział Ochrony Środowiska
   Wydział Organizacyjny
   Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców
   Biuro Zarządzania Kryzysowego
   Stanowisko ds. BHP
   Biuro Prezydenta
   Biuro Prawne
   Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
   Biuro Audytu i Kontroli
   Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:35:20
Opublikowane przez: Anna Dąbroś