> Pruszkowska Karta Dużej Rodziny

Pruszkowska Karta Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie Pruszkowskiej K D R

Składając wniosek o przyznanie Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny, należy przedstawić do wglądu aktualne rozliczenie podatkowe.

 KDR Pr. - wniosek.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-09-29 09:09:43 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:40:59.
Informacja dot. komunikacji

Zarządzenie 58.16. zmieniające zarządzenie Nr 41/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny.

 zmiana - PKDR.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 08:59:46 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:37:39.
Data wprowadzenia: 2016-06-10 08:59:46
Data modyfikacji: 2017-05-15 11:37:39
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl