WSR.271.112.2020 - zmiana terminu składania ofert
2020-12-30 14:44:49
Przedmiot: Budowa wodnego placu zabaw, toalety publicznej, rozbudowę i przebudowę placu zabaw na terenie Nowego Parku  w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 22.01.2021 r., godz.1  ...więcej

WSR.271.113.2020 - zmiana terminu składania ofert
2020-12-29 09:11:44
Przedmiot: budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 20.01.2021 r., godz.12:00 Termin otwarcia ofert: 20.01.2021 r., godz. 12:15 T  ...więcej

WSR.271.114.2020 - zmiana terminu
2020-12-28 16:12:46
Przedmiot: Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 05.02.2021 r., go  ...więcej

WSR.271.109.2020
2020-12-28 10:14:15
  Przedmiot: część 1 - konserwacja rowów i urządzeń wodnych w 2021 r. część 2 – utrzymanie zbiorników wodnych, rowu łączącego stawy oraz urządzeń wodnych w układzie wodnym w Parku Potulickich oraz doprowadz  ...więcej

WSR.271.111.2020
2020-12-21 10:12:53
Przedmiot: budowa kładki rowerowej przez rz. Utrate na przedłużeniu ul. Lipowej w Pruszkowie.   Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: robota budowlana   Termin składania ofert: 12.01.2021 r., godz.12:00 Termin otwarcia ofert:  ...więcej

WSR.271.106.2020
2020-12-11 09:14:37
Przedmiot: budowa skweru przy ul. Wierzbowej w Pruszkowie.   Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: robota budowlana   Termin składania ofert: 30.12.2020 r., godz.13:00 Termin otwarcia ofert: 30.12.2020 r., godz. 13:15     ...więcej

WSR.271.105.2020
2020-12-10 11:27:57
Przedmiot: budowa placu zabaw przy ul. Narutowicza w Pruszkowie.   Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: robota budowlana   Termin składania ofert: 30.12.2020 r., godz.12:00 Termin otwarcia ofert: 30.12.2020 r., godz. 12:15 &  ...więcej

WSR.271.108.2020
2020-12-07 18:09:41
Przedmiot:Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Pruszkówz podziałem na następujące części:CZĘŚĆ I : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnejCZĘŚĆ II: Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Tryb: przetarg n  ...więcej

WSR.271.102.2020
2020-12-01 13:08:12
Przedmiot: a) Konserwacja oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa wraz z konserwacją i remontami dekoracji świątecznych ulic miasta, b) Remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia ulicznego.   ...więcej

WSR.271.98a.2020
2020-11-30 16:07:09
  Przedmiot: Usługi weterynaryjne  w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami  bezdomnymi i wolno żyjącymi  z terenu Pruszkowa.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi Termin składania ofe  ...więcej

WSR.271.103.2020
2020-11-25 09:24:24
Przedmiot:             a. Spinka wodociągu w ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej  w Pruszkowie             b. Budowa kanalizacji sanitarn  ...więcej

WSR.271.92.2020
2020-11-23 18:10:13
Przedmiot: Wykonanie prac pielęgnacyjnych i wycinki drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 01.12.2020 r., godz.12:00 Termin otwarcia ofert: 01.12.  ...więcej

WSR.271.98.2020
2020-11-18 12:03:36
Przedmiot: Usługi weterynaryjne w zakresie opieki weterynaryjnej nad zawierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z tereniu Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 26.11.2020 r, godz. 11:00 Tremin otwarci  ...więcej

WSR.271.100.2020 - wolna ręka
2020-11-06 13:44:05
Przedmiot:zakup 120 sztuk przenośnych komputerów w celu zapewnienia zdalnej pracy pracownikom Urzędu Miasta Pruszkowa.Tryb: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3Rodzaj: dostawy.  ...więcej

WSR.271.95.2020 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2020-11-04 11:19:13
Przedmiot: dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługa Termin składania ofert: 16.11.2020 r., godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 16.11.2020 r.  ...więcej

WSR.271.99.2020
2020-11-03 13:08:28
Przedmiot: Utrzymanie czystości, porządku i konserwacja zieleni na terenach miejskich: - część 1/rejon V - część 2/rejon VII.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi   Termin składania ofert: 12.11.202  ...więcej

WSR.271.91.2020
2020-10-27 15:54:56
Przedmiot: Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie miasta Pruszkowa.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 05.11.2020 r., godz. 12:00 Termin otwarcia ofert:  05.11.2020 r., godz.   ...więcej

WSR.271.89.2020
2020-10-27 15:29:26
Przedmiot: Budowa ul. Długosza w Pruszkowie w zakresie: rozbiórki części wiaty i warsztatu, rozbiórki drewnianego budynku, rozbiórki kanału burzowego kd 1800, rozbiórki ogrodzeń, wycinki drzew, wykonania tymczasowe  ...więcej

WSR.271.97.2020 - wolna reka
2020-10-27 14:54:24
Przedmiot: Usługi weterynaryjne – zwierzęta bezpańskie i wolno żyjące – zamówienie do umowy WOS/5/2020 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6.   Tryb: zamówienie z wolnej ręki Rodzaj: usługi   Informacja   ...więcej

WSR.271.88a.2020
2020-10-26 15:40:04
Przedmiot: Remont/ bieżąca konserwacja pustostanów z zasobu komunalnego: Część 1 ul. Mickiewicza 5 lok. 2, Część 2 ul. B. Prusa 44 m 6 A, Część 3 ul. Edwarda 2 lok. 1, Część 4 ul. Edwarda 2 lok. 16, Część 5 ul. Szkolna  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 86
następne