Wykaz telefonów

Centrala - 22 735 88 88

Kancelaria (pok. 1)  22 735 87 29

Biuro Prezydenta  - 22 735 87 77  fax  22   758-66-50      

Sekretarz  Miasta - Karolina Sorbian - Jamiołkowska tel. 22 735 87 03

Skarbnik  Miasta   - Lidia Sadowska-Mucha  tel:  22 735 87 30

Przewodniczący  Rady Miasta - Krzysztof Biskupski tel. 22 735 88 33

Biuro  Rady Miasta  tel. 22 735 87 35

pok. 48       22   735 87 50, 22    735 87 22

fax    22    758-68-61 

Inspektor Ochrony Danych - Małgorzata Kikta

tel.: 22 735-88-87, e"mail: iod@miasto.pruszkow.pl

Zespół   Radców Prawnych  

Radca Prawny  pok. 33  -  22  735 87 91,  pok.31  22   735 88 21 

Wydział  Organizacyjny

Sekretarz Miasta  pok. 25 

tel. 22 735 87 03 

Kadry

pok. 57    22  735 87 82

Kontrola wewnętrzna 

pok. 52    22 735 87 40

Archiwum

pok. 53   22    735 87 82

Informatycy 

pok. 51   tel.:   22  735 88 01, 22 735 88 81, 22 735 88 00

Wydział Finansów i Budżetu  

Naczelnik Wydziału/Skarbnik Miasta tel: 22 735 87 30

pok. 20 - KASA - tel. 735 87 60, 735 87 66
pok. 13 - księgowość budżetowa: wydatki inwestycyjne - tel. 735 87 67
pok. 34 - księgowość budżetowa: dochody z tytułu zajęcia pasa drogi, umieszczenia urządzenia w pasie drogi, za wycinkę drzew,  opłatę wodną - tel. 735 87 34
pok. 35 - księgowość budżetowa: dochody z tytułu mandatów wystawianych przez straż miejską oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tel. 735 87 65
pok. 39 - księgowość budżetu gminy - tel. 735 87 25, 735 87 98
pok. 40 - wymiar podatku od nieruchomości osoby prawne i osoby fizyczne - tel. 735 87 57, 735 87 64
pok. 41 - wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne - tel. 735 87 61, 735 88 22
pok. 42 - księgowość budżetowa : wydatki budżetowe, płace urzędu - tel. 735 87 58, 735 87 55,
pok. 43 - wymiar i księgowość podatku od środków transportu, podatku rolnego, opłata skarbowa, wyjaśnienia wpłat nieokreślonych - tel. 735 87 59, 735 87 18
pok. 44 - księgowość podatkowa: podatek od nieruchomości tel. 735 87 63, 735 87 62
oraz księgowość budżetowa: dzierżawy, wieczyste użytkowanie, uwłaszczenie tel. 735 88 06
 

Wydział  Spraw  Obywatelskich  i  Obsługi Mieszkańców

Naczelnik Wydziału (pok.45), tel. 22 735 87 17

pok. 8 - meldunki tel. 22 735 88 14, 15
pok. 5 - postępowania administracyjne - tel.22 735 87 96
pok. 9 - składanie wniosków na dowód osobisty - tel. 22 735 88 08, 09
pok. 4 - odbiór dowodu osobistego - tel. 22 735 88 13
pok. 46 - Działalność Gospodarcza - tel. (22) 735 87 14, 735 87 93, 735 87 94
pok. 14- Karty Mieszkańca - tel. (22) 735 87 37, 735 88 92

 

Wydział    Edukacji  

Naczelnik Wydziału   pok. 98

tel.: 22   735 87 41

pok.100   tel.: 22 735 87 32,  22 735 87 52, 53, 54

Biuro Zarządzania Kryzysowego  

Koordynator BZK  pok.83   tel.:   22 735 87 13, 22   735 78 25  

Wydział Geodezji Mienia i Estetyki Miasta 

pok. 65 tel.:  22 735 87 11  

pok. 60  tel.: 22 735 87 69

pok. 63  tel.:   22 735 87 23,   22 735 87 33  

pok.71   tel.:  22 735 87 73,  22 735 87 92

pok. 72   tel.: 22 735 87 68

pok. 75   tel.: 22 735 87 70,   22 735 87 71,  22 735 87 71

Wydział Planowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału  pok.66  tel. 22 735 87 36
Zastępca Naczelnika Wydziału –  pok.69 tel. 22 735 88 05

pok. 68 – wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, opinie o podziale nieruchomości, wydawanie zaświadczeń                tel.: 22 735 87 48
pok. 69 – decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o wysokości opłat z art. 36 upzp tel.: 22 735 87 49
pok. 70 – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, nazewnictwo ulic i placów, zabytki tel.: 22 735 87 26

Biuro Promocji i Marketingu

pok. 99, tel.: 22 735 87 20

pok. 98  tel.: 22 735 87 51, 22  735 88 36   

tel.: 22 735 87 42 

Wydział Inicjatyw Społecznych

Naczelnik wydziału pok. 92 tel.: 22 735 88 33

pok. 88 tel.: 22 735 87 27 (stanowisko ds. zdrowia),
pok. 98 tel.: 22 735 87 20, 22 735 87 51 (stanowiska ds. kultury),
pok. 99 tel.: 22 735 88 07, 22 735 87 47 (stanowisko ds. sportu i turystyki),
pok. 99 tel.: 22 735 88 39 (stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi)

Zamówienia Publiczne

pok.104  tel.:  22 735 87 97

fax: 758-72-44  

pok. 113       22 735 87 10

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału  (pok.16)  tel.  22 735 87 19   

Zastępca Naczelnika Wydziału –  (pok.15)  tel. 22 735 87 31

Obsługa Interesantów Wydziału -  pokój 19,  tel 22 735 88 10

pokój 17,  tel. 22 22 735 87 90,  22 735 87 88,   tel. 22 735 88 16  

pokój 18,  tel. 22 735 88 18 tel. 22 735 87 99 tel. 22 735 88 17   

pokój 20A, tel. 22 735 88 20,  tel. 22 735 87 89

Wydział Realizacji Inwestycji

Naczelnik Wydziału -  (pok.110)  tel. 22 735 87 21

pok.107   tel. 22 735 87 16

pok. 105 - zajęcie pasa drogowego; tel. (22) 735 87 80

pok. 105 - zgoda na zjazd z posesji na drogę gminną;  tel. (22) 735 87 81

pok. 106 - utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych; tel. (22) 735 87 74  
pok. 108 – inwestycje drogowe (drogi gminne) ; tel. (22) 735 87 75

pok. 108 - utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych; tel.(22) 735 87 12

pok. 108 - utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego;  tel. (22) 735 87 12
pok. 110 - inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez gminę ; tel. (22) 735 88 30

pok. 112 – zgłaszanie awarii kanalizacji deszczowej oraz zgłaszanie awarii - oświetlenia ulicznego tel .  (22) 735 87 76,  tel. (22) 735 88 35

pok. 112 - komunikacja miejska autobusowa (pok. 112) tel. (22) 735 88 35

Samodzielne Stanowisko d/s Zdrowia  

pok. 22    tel.: 22 735 87 27

Samodzielne Stanowisko d/s  BHP  

pok. 57   tel.: 22 735 87 15

Stanowisko d/s funduszy unijnych 

pok. 110,   tel.:   22 735 87 38, 22 735 88 04 

Audytor  Wewnętrzny  

tel.:22 735 87 24

Ksero  22 735 88 34

 

Urząd Stanu Cywilnego

centrala                                                        22 738 45 60

fax                                                               22 738 45 67

Kierownik                                                      22  738 45 61

Z ca Kierownika                                             22 738 45 64

Akty Urodzeń                                                 22  738 45 64

Akty Zgonów                                                 22  738 45 63

Odpisy, korespondencja, archiwum                  22  738 45 62

Archiwum                                                      22  738 45 65

 

STRAŻ MIEJSKA

strona www – strazmiejska.pruszkow.pl
Stanowisko dowodzenia (zgłoszenia interwencji), pokój nr 2
tel. alarmowy 24h 986, 22758 66 49, 22735 88 50
email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl />Komendant SM, pokój nr 96
tel. 22735 88 52
email:
komendant@strazmiejska.pruszkow.pl />Sekcja Wykroczeń i Monitoringu, pokój nr 94, nr 94a
tel. 22735 88 53, 22735 88 54
email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl />Studio Monitoringu Wizyjnego Miasta, pokój nr 95
tel. 22735 88 51
Referat Dzielnicowych - EKO, pokój nr 97
tel. 22735 88 55
email:
dzielnicowi@strazmiejska.pruszkow.pl />Referat ds. Profilaktyki, pokój nr 93
tel. 22735 88 56
email:
profilaktyka@strazmiejska.pruszkow.pl

 

Miejska Komisja Przeciwadziałania Alkoholizmowi (pok.73) 22 735 88 27

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-09-10 13:22:21 | Data modyfikacji: 2020-09-21 13:34:12.
Data wprowadzenia: 2015-09-10 13:22:21
Data modyfikacji: 2020-09-21 13:34:12
Opublikowane przez: Anna Seliga