Wykaz telefonów

Wykaz telefonów

Wykaz telefonów

Centrala - 22 735 88 88

Sekretariat Prezydenta Miasta - 22 735 87 77  fax  22   758-66-50      

Sekretarz  Miasta - Karolina Sorbian - Jamiołkowska tel. 22 735 87 03

Skarbnik  Miasta   - Lidia Sadowska-Mucha  tel:  22 735 87 30

Przewodniczący  Rady Miasta - Krzysztof Biskupski tel. 22 735 88 33

Biuro  Rady Miasta

Naczelnik Biura – Halina Skobluk tel. 22 735 87 35

pok. 48       22   735 87 50, 22    735 87 22

fax    22    758-68-61 

Inspektor Ochrony Danych - Małgorzata Kikta

tel.: 22 735-88-87, e"mail: iod@miasto.pruszkow.pl

Zespół   Radców Prawnych  

Radca Prawny  pok. 33    22     735 87 91, pok.31  22   735 88 21 

Wydział  Organizacyjno Administracyjny

Naczelnik Wydziału/Sekretarz Miasta  pok. 25 

tel. 22 735 87 03 

Centrala telefoniczna     22  735 88 88

Kancelaria pok. 1     22   735 87 29

Referat Organizacyjny 

pok. 22     22 735 87 27

pok.23      22 735 88 57

pok. 30     22   735 87 87 

Kierownik Referatu Administracyjnego 

pok. 56      22 735 87 15

Kadry

pok. 57    22  735 87 82

Kontrola wewnętrzna 

pok. 52    22 735 87 40

Ksero  

pok. 55     22  735 88 34

Archiwum

pok. 55   22    735 87 82

Informatycy 

pok. 51   tel.:   22  735 88 01

pok. 91   tel.:   22  735 88 00, 22  735 88 02

Wydział Finansów i Budżetu  

Naczelnik Wydziału/Skarbnik Miasta - Lidia Sadowska-Mucha

pok. 37     tel.  22 735 87 30

pok. 34  22 735 87 34

pok. 35   22 735 87 12

pok. 36   22 735 87 43

pok. 38 - podatki od środków transportu    22 735 87 59

pok. 39   22 735 87 56

pok. 40 - podatki od nieruchomości   tel.:  22 735 87 57, 61, 64

pok. 41  22 735 87 62

pok. 20     -   kasa   tel.:   22   735 87 60, 66

pok. 43   22 735 87 67

pok. 44    22 735 87 55, 58  

Wydział   Spraw   Obywatelskich  

Naczelnik Wydziału  -  Urszula Grzegorek

 pok.45, tel. 22 735 87 17

pok.  8  - meldunki   tel.: 22 735 88 14, 15

pok. 5  - postępowania administracyjne    22    735 87 96

pok.  9 - składanie wniosków na dowód osobisty tel.:   22 735 88 08, 09

pok. 4  - odbiór dowodu osobistego   tel.: 22 735 88 13

pok.  6   -  Referat Spraw Lokalowych   tel.:   22 735 87 95

pok. 46  -   Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej   tel.: 22   735 87 14,

22 735 87 93, 94

Wydział    Edukacji  

Naczelnik Wydziału Zofia Wasiota   pok. 98

tel.: 22   735 87 41

pok.100   tel.: 22   735 87 32, 22   735 87 52, 53, 54

Zespół Zarządzania Kryzysowego  

Koordynator Zespołu Zarządzania  Kryzysowego

pok.83   tel.:   22 735 87 13, 22   735 78 25  

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

Naczelnik Wydziału - Danuta Brzezińska pok. 65

tel.:  22 735 87 11  

pok. 60  tel.: 22 735 87 69

pok. 63  tel.:   22 735 87 23, 22   735 87 33  

pok.71   tel.:  22 735 87 73, 22 735 87 92

pok. 72   tel.: 22 735 87 68

pok. 75   tel.: 22 735 87 72, 22 735 87 70, 71 

Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału - Krystyna  Sławińska pok. 66   

tel.: 22 735 87 36

pok. 68  tel.:  22 735 87 48

pok. 69   tel.:  22 735 87 49

pok. 70  tel.:  22 735 87 26

Biuro Promocji i Kultury Miasta  

Naczelnik Biura -  Monika Michlewicz pok. 99,

tel.: 22 735 87 20

pok. 98  tel.: 22 735 87 51, 22  735 88 36   

tel.: 22 735 87 42 

Biuro Zamówień Publicznych

Naczelnik Biura  -  Jolanta Kotlarek pok.104  

tel.:  22 735 87 97

fax: 758-72-44  

pok. 113       22 735 87 10

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału - Elżbieta Jakubczak-Garczyńska pok.16  

tel.  22 735 87 19   

Zastępca Naczelnika Wydziału – Danuta Przybysz pok.15 

tel. 22 735 87 31

Biuro Obsługi Interesantów Wydziału -  pokój 19,  

tel 22 735 88 10

pokój 17,  tel. 22 22 735 87 90,  22 735 87 88,   tel. 22 735 88 16  

pokój 18,  tel. 22 735 88 18 tel. 22 735 87 99 tel. 22 735 88 17   

pokój 20A, tel. 22 735 88 20,  tel. 22 735 87 89 

Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

Naczelnik Wydziału - Elżbieta Korach  pok.110  

tel. 22 735 87 21

Zastępca Naczelnika Wydziału – Hubert Chojnowski pok.107   

tel. 22 735 87 16

pok. 105 - zajęcie pasa drogowego; tel. (22) 735 87 80

pok. 105 - zgoda na zjazd z posesji na drogę gminną;  tel. (22) 735 87 81

pok. 106 - utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych; tel. (22) 735 87 74  
pok. 108 – inwestycje drogowe (drogi gminne) ; tel. (22) 735 87 75

pok. 108 - utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych; tel.(22) 735 87 12

pok. 108 - utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego;  tel. (22) 735 87 12
pok. 110 - inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez gminę ; tel. (22) 735 88 30

pok. 112 – zgłaszanie awarii kanalizacji deszczowej oraz zgłaszanie awarii - oświetlenia ulicznego tel .  (22) 735 87 76,  tel. (22) 735 88 35

pok. 112 - komunikacja miejska autobusowa (pok. 112) tel. (22) 735 88 35

Samodzielne Stanowisko d/s Zdrowia  

pok. 22    tel.: 22 735 87 27

Samodzielne Stanowisko d/s  BHP  

pok. 57   tel.: 22 735 87 15

Stanowisko d/s funduszy unijnych 

pok. 110,   tel.:   22 735 87 38, 22 735 88 04 

Audytor  Wewnętrzny  

pok. 32     tel.:22 735 87 24

Miejska Komisja Przeciwadziałania Alkoholizmowi    pok.101    22  735 88 27  

Urząd Stanu Cywilnego

centrala                                                        22 738 45 60

fax                                                               22 738 45 67

Kierownik                                                      22  738 45 61

Z ca Kierownika                                             22 738 45 64

Akty Urodzeń                                                 22  738 45 64

Akty Zgonów                                                 22  738 45 63

Odpisy, korespondencja, archiwum                  22  738 45 62

Archiwum                                                      22  738 45 65

STRAŻ MIEJSKA

Dyżurny SM  pokój 96  22  735 88 50

Komendant SM  pokój 96  22 735 88 52

Urszula Skrabska  pokój 94   22  735 88 54

Marcin Chodkiewicz  pokój 94a   22  735 88 53

Profilaktyka  pokój 93  22  735 88 56

Monitoring  pokój 95   22  735 88 51

Dzielnicowi pokój 97   22  735 88 55

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-09-10 13:22:21 | Data modyfikacji: 2019-03-25 14:05:13.
Data wprowadzenia: 2015-09-10 13:22:21
Data modyfikacji: 2019-03-25 14:05:13
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl