Przetargi 2017
BZP.271.35.2017
2017-07-12 11:09:34
Przedmiot: wykonanie dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego w rejonie km 13 + 800 linii kolejowej nr 447 wraz z drogami dojazdowymi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzka z ul. Warszawska” Tryb  ...więcej

BZP.271.34.2017
2017-07-07 09:25:04
Przedmiot: Remont małej sali gimnastycznej oraz remont tarasu nad wejściem głównymbudynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 24.07.2017r., godz. 12:00Term  ...więcej

BZP.271.27.2017 zmiana terminu skladania ofert
2017-06-30 12:03:37
Przedmiot: Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałow  ...więcej

BZP.271.32.2017
2017-06-29 14:31:33
Przedmiot: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 18.0  ...więcej

BZP.271.26.2017
2017-06-07 11:22:27
Przedmiot: Wykonywanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 23.06.2017r., g  ...więcej

BZP.271.25.2017
2017-06-01 10:12:40
Przedmiot: Remont i przebudowa kwatery ofiar Powstania Warszawskiego na cmentarzu przyszpitalnym przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie w ramach konserwacji Miejsc Pamięci Narodowej – etap II Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty   ...więcej

BZP.271.23.2017 - 2 zmiana terminu składania ofert
2017-05-31 11:08:47
Przedmiot: Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin w formule „zaprojektuj i wybuduj” Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 06.07.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 06.07.2017  ...więcej

BZP.271.14.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-05-25 09:56:41
Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie: Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczegodla zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa obiektów oświatowo – sportowych Gąsin”. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin sk  ...więcej

BZP.271.17a.2017
2017-05-24 09:38:01
Przedmiot: a/ budowa wodociągu w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej,b/ budowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty bud  ...więcej

BZP.271.21.2017
2017-05-17 12:11:00
Przedmiot: przebudowa nawierzchni Targowiska Miejskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 01.06.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 01.06.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.18.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-05-16 13:36:51
Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie: Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania polegającego na budowie parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Projektu pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź”  ...więcej

BZP.271.9b.2017
2017-05-11 14:08:49
Przedmiot: Budowę boisk sportowych – w formule zaprojektuj i wybudujczęść nr 1: Boisko wielofunkcyjne – Żbików,część nr 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Jasna 2,część nr 3:  ...więcej

BZP.271.17.2017
2017-05-04 14:17:12
Przedmiot: Budowa ulicy KDL-13 i KDL-17 na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej w Pruszkowie wraz z wodociągiem w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej i kanalizacją sanitarną w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Br  ...więcej

BZP.271.20.2017
2017-05-04 09:11:38
Przedmiot: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 35 968 968,00 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 29 485 000,00 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 483 968,00 PLN. Tryb: przetarg nie  ...więcej

BPZ.271.12.2017
2017-04-25 11:46:18
Przedmiot: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lipowej 31 w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 11.05.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 11.05.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.19.2017
2017-04-21 11:53:59
Przedmiot: Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Tadeusza w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 09.05.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 09.05.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.11.2017
2017-04-18 13:30:46
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego w rejonie km 13+800 linii kolejowej nr 447 wraz z drogami dojazdowymi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską”wraz   ...więcej

BZP.271.15.2017
2017-04-13 10:47:36
Przedmiot: a/ budowa wodociągu w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 w Pruszkowieb/ budowa spinki wodociągowej w ul. Błękitnej na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty   ...więcej

BZP.271.9a.2017
2017-04-10 13:00:01
Przedmiot: Budowa boisk sportowych – w formule zaprojektuj i wybudujczęść nr 1: Boisko wielofunkcyjne – Żbików,część nr 2:Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Jasna 2,część nr 3: B  ...więcej

BZP.271.9.2017
2017-03-14 14:01:45
Przedmiot: Budowa boisk sportowych – w formule zaprojektuj i wybudujczęść nr 1: Boisko wielofunkcyjne – Żbików,część nr 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Jasna 2,część nr 3:   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 27
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl