BZP.271.75.2017 - Zmiana - ZAŁACZNIKOW ! - terminu składania ofert
2017-12-19 09:42:31
Przedmiot: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do niżej wymienionych szkół:- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszkowie, ul. Topolowa 10- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszkowie, ul. Jasna 2- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszkowie, ul. Wojska Polskieg  ...więcej

BZP.271.60a.2017 - ZMIANA Terminu skaładania ofert !! Załącznika A cz. 1
2017-12-15 09:09:26
Przedmiot: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół SP nr 2 i SP nr 10w Pruszkowie oraz do SP nr 1 w Milanówku w ramach projektu „Lubię się uczyć”realizowanego z Regionalnego Programu Opera  ...więcej

BZP.271.70.2017
2017-12-04 14:06:15
Przedmiot: Budowę Parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałow  ...więcej

BZP.271.57a.2017
2017-12-04 10:12:53
Przedmiot: Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 12.12.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 12.12.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.62.2017
2017-11-28 11:22:03
Przedmiot: Usługi weterynaryjne nad zwierzętami: Część 1) Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu miasta Pruszkowa. Część 2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt domowych posia  ...więcej

BZP.271.73.2017 -- zmiana ZALACZNIKA nr 2 - UWAGA - zmiana terminu składania ofert
2017-11-27 15:53:27
Przedmiot: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Pruszkówwraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury z podziałem na następujące części:Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej   ...więcej

BZP.271.61.2017
2017-11-27 12:55:38
Przedmiot: Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługa Termin składania ofert: 05.12.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 05.12.2017r., godz.   ...więcej

BZP.271.67.2017
2017-11-21 12:12:36
Przedmiot: Konserwacja rowów odwadniających i urządzeń wodnych w Pruszkowie w 2018 roku Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 29.11.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.11.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.69.2017
2017-11-21 11:21:04
Przedmiot: Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła Św. Kazimierza od strony ulicy Kraszewskiego, Hubala, Berenta i Kościelnej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 05.12.2017r., godz.  ...więcej

BZP.271.58.2017
2017-11-20 12:48:40
Przedmiot: Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Pruszkowa,jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Pruszków, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego.   Tryb:  ...więcej

BZP.271.63.2017
2017-11-16 14:42:53
Przedmiot: Wykonywanie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie zieleni miejskiejw Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 24.11.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.11.2017r., godz.  ...więcej

BZP.271.52.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-11-14 12:08:34
Przedmiot: „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie Zagospodarowania zieleni przy  ...więcej

BZP.271.64.2017
2017-11-14 11:38:32
Przedmiot: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. : “Zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury "KAMYK"w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie”   Tryb: przeta  ...więcej

BZP.271.60.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-11-06 14:54:47
Przedmiot: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół SP nr 2 i SP nr 10 w Pruszkowie oraz do SP nr 1 w Milanówku w ramach projektu „Lubię się uczyć” realizowanego z Regionalnego Programu Ope  ...więcej

BZP.271.57.2017
2017-10-26 13:05:37
Przedmiot: Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 07.11.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 07.11.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.53a.2017
2017-10-26 12:50:02
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od rzeki Utraty do ul. Poznańskiej i w ul. Poznańskiej do ul. Mostowej wraz z przyległym chodnikiem. Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: robota budowlana Termin składa  ...więcej

BZP.271.50.2017
2017-10-24 14:10:05
Przedmiot: Zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury „KAMYK”w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Termin składania ofert:   ...więcej

BZP.271.54.2017
2017-10-19 14:44:26
Przedmiot: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1481) Tryb: zamówien  ...więcej

BZP.271.56.2017
2017-10-09 13:01:19
Przedmiot: Wykonywanie oznakowania pionowego na drogach gminnych miasta Pruszkowa      i wykonywanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Pruszkowa. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin   ...więcej

BZP.271.3.53.2017
2017-10-05 12:41:44
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w zakresie ścieżki rowerowejna odcinku od rzeki Utraty do ul. Poznańskiej i w ul. Poznańskiej do ul. Mostowejwraz z przyległym chodnikiem. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składa  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 58
następne