Przetargi 2017
BZP.271.58.2017
2017-11-20 12:48:40
Przedmiot: Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Pruszkowa,jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Pruszków, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego.   Tryb:  ...więcej

BZP.271.63.2017
2017-11-16 14:42:53
Przedmiot: Wykonywanie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie zieleni miejskiejw Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 24.11.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.11.2017r., godz.  ...więcej

BZP.271.52.2017
2017-11-14 12:08:34
Przedmiot: „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie Zagospodarowania zieleni przy  ...więcej

BZP.271.64.2017
2017-11-14 11:38:32
Przedmiot: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. : “Zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury "KAMYK"w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie”   Tryb: przeta  ...więcej

BZP.271.60.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-11-06 14:54:47
Przedmiot: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół SP nr 2 i SP nr 10 w Pruszkowie oraz do SP nr 1 w Milanówku w ramach projektu „Lubię się uczyć” realizowanego z Regionalnego Programu Ope  ...więcej

BZP.271.57.2017
2017-10-26 13:05:37
Przedmiot: Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 07.11.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 07.11.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.53a.2017
2017-10-26 12:50:02
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od rzeki Utraty do ul. Poznańskiej i w ul. Poznańskiej do ul. Mostowej wraz z przyległym chodnikiem. Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: robota budowlana Termin składa  ...więcej

BZP.271.50.2017
2017-10-24 14:10:05
Przedmiot: Zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury „KAMYK”w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Termin składania ofert:   ...więcej

BZP.271.54.2017
2017-10-19 14:44:26
Przedmiot: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1481) Tryb: zamówien  ...więcej

BZP.271.56.2017
2017-10-09 13:01:19
Przedmiot: Wykonywanie oznakowania pionowego na drogach gminnych miasta Pruszkowa      i wykonywanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Pruszkowa. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin   ...więcej

BZP.271.3.53.2017
2017-10-05 12:41:44
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w zakresie ścieżki rowerowejna odcinku od rzeki Utraty do ul. Poznańskiej i w ul. Poznańskiej do ul. Mostowejwraz z przyległym chodnikiem. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składa  ...więcej

BZP.271.45.2017
2017-09-25 11:48:09
Przedmiot: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 20 500 000,00 PLNz przeznaczeniem na zadanie pn. :„Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików Bąki”. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usł  ...więcej

BZP.271.42.2017
2017-09-25 10:57:50
Przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic miejskich w roku 2018/2019 Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 31.10.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 31.10.2017r., godz. 12:15  ...więcej

B|P.271.48.2017 zmiana terminu składania ofert
2017-09-22 12:44:20
Przedmiot: Budowa ulicy KDL-13 i KDL-17 na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiejw Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 09.10.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 09.10.2017r., godz.  ...więcej

BZP.271.49.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-09-22 11:57:33
Przedmiot: Budowa ulicy Jarzynowej w Pruszkowie wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 10.10.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 10.10.2017r., godz. 12  ...więcej

BZP.271.43.2017
2017-09-18 10:55:23
Przedmiot: „Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty” w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 03.10.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 03.10.2017r., godz. 12:15   ...więcej

BZP.271.46.2017
2017-09-14 11:47:01
Przedmiot: Budowa drogi nowo – projektowanej na dz. 44/6 obr. 06 (KDL 47) w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 29.09.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.09.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.41.2017
2017-09-01 10:06:28
Przedmiot: 1) konserwacja i naprawa zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 2) konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Ter  ...więcej

BZP.271.40.2017 - II zmiana terminu
2017-08-10 13:58:42
Przedmiot: Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowi  ...więcej

BZP.271.30.2017 - II zmiana terminu
2017-08-10 11:39:47
Przedmiot: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia AV (system nagłośnienia i multimedialny), oświetlenia i okotarowania scen w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 Tryb: przetarg nieograni  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 49
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl