WI.701.7.2016

Przedmiot:
wynagrodzenie za prawo dysponowania przedsięwzięciami służącymi poprawie efektywności energetycznej zrealizowanymi przez Gminę Pruszków w przetargu organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na podstawie ustawy o efektywności energetycznej

Tryb: pisemny przetarg nieograniczony na podstawie KC

Termin składania ofert: 05.09.2016r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.09.2016r., godz. 10:30

WI.701.7.2016 - ogloszenie.pdf

WI.701.7.2016 - zalaczniki.zip

WI.701.7.2016 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Białczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-24 10:03:26 | Data modyfikacji: 2016-09-07 11:01:11.

Zobacz:
 Postępowania do 30000 EURO . 
Data wprowadzenia: 2016-08-24 10:03:26
Data modyfikacji: 2016-09-07 11:01:11
Opublikowane przez: Agnieszka Białczewska
« powrót