BZP.271.36.2016

Przedmiot:
Przebudowa nawierzchni St. Bryły w Pruszkowie

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: roboty budowlane

zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert: 30.09.2016r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2016r., godz. 12:15

W SIWZ w pkt. 13 został poprawiony termin związania oferta na dzien 14.10.2016r.

BZP.271.36.2016 - ogloszenie.pdf

BZP.271.36.2016 - SIWZ z zalacznikami...zip

BZP.271.35.2016 - dokumentacja I.zip

BZP.271.36.2016 - dokumentacja II.zip

BZP.271.36.2016 - dokumentacja III.zip

BZP.271.36.2016 - dokumentacja IV.zip

BZP.271.36.2016 - dokumentacja V.zip

BZP.271.36.2016 - dokumentacja VI.zip

BZP.271.4.36.2016 (89) - pytania i odpowiedzi.pdf

BZP.271.4.36.2016 - ogloszenie o zmianie ogloszenia.zip

BZP.271.4.35.2016 (90) - odpowiedzi na pytania.pdf

BZP.271.36.2016 - informacja z otwarcia ofert.zip

BZP.271.5.36.2016 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.36.2016-ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 10:31:41 | Data modyfikacji: 2016-11-03 09:17:33.

Zobacz:
 Postępowania do 30000 EURO . 
Data wprowadzenia: 2016-08-30 10:31:41
Data modyfikacji: 2016-11-03 09:17:33
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót