BZP.271.37.2016

Przedmiot:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Boh. Warszawy
od ul. Bursowej do ul. Narutowicza, w Pruszkowie

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: roboty budowlane

Termin składania ofert: 16.09.2016r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 16.09.2016r., godz. 12:15

BZP.271.3.37.2016-ogloszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

BZP.271.37.2016 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.37.2016-dokumentacja techniczna.zip

BZP.271.37.2016 - informacja z otwarcia ofert.zip

BZP.271.37.2016 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.37.2016-ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:46:50 | Data modyfikacji: 2016-10-05 09:11:02.

Zobacz:
 Postępowania do 30000 EURO . 
Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:46:50
Data modyfikacji: 2016-10-05 09:11:02
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót