BZP.271.33b.2016

Przedmiot:
Przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej (odcinek od ulicy Berenta do ulicy Bolesława Prusa)
i ulicy Potulickiego w Pruszkowie

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: roboty budowlane

Termin składania ofert: 04.10.2016r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2016r., godz. 12:15

BZP.271.33b.2016 - ogloszenie.pdf

BZP.271.33b.2016 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.33.2016 - dokumentacja I.zip

BZP.271.33.2016 - dokumentacja II..zip

BZP.271.33.2016 - dokumentacja III.zip

BZP.271.33.2016 - dokumentacja IV.zip

BZP.271.33.2016 - dokumentacja V.zip

BZP.271.33.2016 - dokumentacja VI.zip

BZP.271.33b.2016 - informacja z otarcia ofert.zip

BZP.271.5.33b.2016-informacja o wyniku postepowania.pdf

BZP.271.33b.2016 ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 13:25:29 | Data modyfikacji: 2016-10-21 11:37:09.

Zobacz:
 Postępowania do 30000 EURO . 
Data wprowadzenia: 2016-09-19 13:25:29
Data modyfikacji: 2016-10-21 11:37:09
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót