BZP.271.39.2016

Przedmiot:
Utrzymanie czystości i porządku, konserwacje zieleni na terenach miejskich
– 9 części - rejonów

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: usługi

Termin składania ofert: 07.11.2016r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert:  07.11.2016r., godz. 12:15

BZP.271.39.2016 - ogłoszenie o zamowieniu.pdf

BZP.271.39.2016 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.39.2016 - JEDZ..zip

BZP.271.39.2016 - pozostale zalaczniki wymagane na wezwanie Zamawiajacego..zip

BZP.271.4.39.2016 - pismo z dnia 06.10.2016r.zip

BZP.271.4.39.2016 (113) - pismo z dnia 17.10.2016r.pdf

BZP.271.39.2016 informacja z otwarcia ofert.zip

BZP.271.5.39.2016-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

2016-OJS234-426791-pl-ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2016-09-30 10:06:22 | Data modyfikacji: 2016-12-05 09:26:20.

Zobacz:
 Postępowania do 30000 EURO . 
Data wprowadzenia: 2016-09-30 10:06:22
Data modyfikacji: 2016-12-05 09:26:20
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót