BZP.271.39a.2016

Przedmiot:

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacje zieleni na terenach miejskich
– Rejon V.


Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: usługi

Termin składania ofert: 25.11.2016r., godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 25.11.2016r., godz. 13:15

BZP.271.39a.2016-ogloszenie o zamowieniu.pdf

BZP.271.39a.2016 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.39a.2016 - pozostale zalaczniki wymagane na wezwanie Zamawiajacego.zip

BZP.271.4.39a.2016(128)-pytania i odpowiedzi z dn.23.11.2016r.pdf

BZP.271.32a.2016 - informacja z otarcia ofert.pdf

BZP.271.5.39a.2016-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.39a.2016-ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:53:35 | Data modyfikacji: 2016-12-15 09:09:08.

Zobacz:
 Postępowania do 30000 EURO . 
Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:53:35
Data modyfikacji: 2016-12-15 09:09:08
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót