BZP.271.53a.2017

Przedmiot:
Budowa tras rowerowych w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od rzeki Utraty do ul. Poznańskiej i w ul. Poznańskiej do ul. Mostowej wraz z przyległym chodnikiem.

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: robota budowlana

Termin składania ofert: 10.11.2017r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.11.2017r., godz. 12:15

BZP.271.3.53a.2017 - ogloszenie o zamowieniu.pdf

BZP.271.53a.2017 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.53a.2017 dokumentacja techniczna.zip

BZP.271.4.53a.2017(200) zmiana w SIWZ z dn 31.10.2017r.pdf

BZP.271.53a.2017 - informacja z otwarcia ofert.zip

BZP.271.5.53a.2017 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.53a.2017 - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

BZP.271.53a.2017 - ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:50:02 | Data modyfikacji: 2017-10-31 12:31:06.
Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:50:02
Data modyfikacji: 2017-10-31 12:31:06
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót