BZP.271.62.2017

Przedmiot:
Usługi weterynaryjne nad zwierzętami:

Część 1) Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu miasta Pruszkowa.

Część 2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt domowych posiadających właścicieli, elektroniczne znakowanie oraz usypianie ślepych miotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: usługa

Termin składania ofert: 08.12.2017r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 08.12.2017r., godz. 12:15

BZP.271.3.62.2017 - ogloszenie.pdf

BZP.271.62.2017 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.62.2017 - informacja z otwarcia ofert .zip

BZP.271.5.62.2017 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.62.2017 - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:22:03 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:28:36.
Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:22:03
Data modyfikacji: 2017-12-13 10:28:36
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót