BZP.271.70.2017

Przedmiot:
Budowę Parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice”


Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: roboty budowlane

Termin składania ofert: 19.12.2017r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 19.12.2017r., godz. 12:15

BZP.271.3.70.2017 - ogloszenie.pdf

BZP.271.70.2017 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.70.2017 - PROJEKTY BUDOWLANE.zip

BZP.271.70.2017 - PROJEKTY WYKONAWCZE.zip

BZP.271.70.2017 - RZEDMIARY ROBÓT.zip

BZP.271.70.2017 - SPECYFIKACJE.zip

BZP.271.70.2017 - informacja z otwarcia ofert.pdf

BZP.271.5.70.2017 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.70.2017 - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Białczewska | Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:06:15.
Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:06:15
Opublikowane przez: Agnieszka Białczewska
« powrót