BZP.271.75.2017 - Zmiana - ZAŁACZNIKOW ! -
terminu składania ofert


Przedmiot:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do niżej wymienionych szkół:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszkowie, ul. Topolowa 10
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszkowie, ul. Jasna 2
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszkowie, ul. Wojska Polskiego 34
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszkowie, ul. Hubala 4
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Pruszkowie, ul. Lipowa 31
- Szkoła Podstawowa Nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie, ul. Mostowa 6
- Szkoła Podstawowa Nr 10 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16
w ramach projektu pn. „Chętni na eksperymenty” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju”, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: dostawy

Termin składania ofert: 11.01.2018r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 11.01.2018r., godz. 12:15

Termin składania ofert: 19.01.2018r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 19.01.2018r., godz. 12:15

BZP,271.3.75.2017 ogloszenie o zamowieniu.pdf

BZP.271.75.2017 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.4.75.2017.2018(11) zmiana terminu skladania ofert z dn 9.01.2018r.pdf

BZP.271.75.2017.2018 ogloszenie o zmianie ogloszenia z dn 9.01.2018r.pdf

BZP.271.4.75.2017.2018(11) pytania i odpowiedzi z zalacznikami z dn 11.01.2018r.zip

BZP.271.75.2017 - informacja z otwarcia ofert.pdf

BZP.271.5.75.2017 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.75.2017 ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:42:31 | Data modyfikacji: 2018-03-12 11:59:00.
Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:42:31
Data modyfikacji: 2018-03-12 11:59:00
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót