BZP.271.45.2017
2017-09-25 11:48:09
Przedmiot: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 20 500 000,00 PLNz przeznaczeniem na zadanie pn. :„Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików Bąki”. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usł  ...więcej

BZP.271.42.2017
2017-09-25 10:57:50
Przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic miejskich w roku 2018/2019 Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 31.10.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 31.10.2017r., godz. 12:15  ...więcej

B|P.271.48.2017 zmiana terminu składania ofert
2017-09-22 12:44:20
Przedmiot: Budowa ulicy KDL-13 i KDL-17 na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiejw Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 09.10.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 09.10.2017r., godz.  ...więcej

BZP.271.49.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-09-22 11:57:33
Przedmiot: Budowa ulicy Jarzynowej w Pruszkowie wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 10.10.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 10.10.2017r., godz. 12  ...więcej

BZP.271.43.2017
2017-09-18 10:55:23
Przedmiot: „Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty” w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 03.10.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 03.10.2017r., godz. 12:15   ...więcej

BZP.271.46.2017
2017-09-14 11:47:01
Przedmiot: Budowa drogi nowo – projektowanej na dz. 44/6 obr. 06 (KDL 47) w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 29.09.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.09.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.41.2017
2017-09-01 10:06:28
Przedmiot: 1) konserwacja i naprawa zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 2) konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Ter  ...więcej

BZP.271.40.2017 - II zmiana terminu
2017-08-10 13:58:42
Przedmiot: Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowi  ...więcej

BZP.271.30.2017 - II zmiana terminu
2017-08-10 11:39:47
Przedmiot: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia AV (system nagłośnienia i multimedialny), oświetlenia i okotarowania scen w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 Tryb: przetarg nieograni  ...więcej

BZP.271.36.2017
2017-08-04 09:09:53
Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku, konserwacje zieleni na terenach miejskich– 9 części - rejonów Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 14.09.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 14.09  ...więcej

BZP.271.39.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-08-03 10:20:45
Przedmiot: Budowa drogi nowo – projektowanej na dz. 44/6 obr. 06 (KDL 47) w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 18.08.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 18.08.2017r., godz. 12:15 T  ...więcej

BZP.271.35.2017
2017-07-12 11:09:34
Przedmiot: wykonanie dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego w rejonie km 13 + 800 linii kolejowej nr 447 wraz z drogami dojazdowymi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzka z ul. Warszawska” Tryb  ...więcej

BZP.271.34.2017
2017-07-07 09:25:04
Przedmiot: Remont małej sali gimnastycznej oraz remont tarasu nad wejściem głównymbudynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 24.07.2017r., godz. 12:00Term  ...więcej

BZP.271.27.2017 zmiana terminu skladania ofert
2017-06-30 12:03:37
Przedmiot: Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałow  ...więcej

BZP.271.32.2017
2017-06-29 14:31:33
Przedmiot: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 18.0  ...więcej

BZP.271.26.2017
2017-06-07 11:22:27
Przedmiot: Wykonywanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 23.06.2017r., g  ...więcej

BZP.271.25.2017
2017-06-01 10:12:40
Przedmiot: Remont i przebudowa kwatery ofiar Powstania Warszawskiego na cmentarzu przyszpitalnym przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie w ramach konserwacji Miejsc Pamięci Narodowej – etap II Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty   ...więcej

BZP.271.23.2017 - 2 zmiana terminu składania ofert
2017-05-31 11:08:47
Przedmiot: Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin w formule „zaprojektuj i wybuduj” Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 06.07.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 06.07.2017  ...więcej

BZP.271.14.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-05-25 09:56:41
Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie: Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczegodla zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa obiektów oświatowo – sportowych Gąsin”. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin sk  ...więcej

BZP.271.17a.2017
2017-05-24 09:38:01
Przedmiot: a/ budowa wodociągu w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej,b/ budowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty bud  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 58
poprzednie     następne