BZP.271.16.2017
2017-04-12 12:40:42
Przedmiot: a/ Budowa wodociągu w ul. Jodłowej w Pruszkowie b/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Pruszkowie Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 24.04.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.  ...więcej

BZP.271.13.2017
2017-03-29 12:39:08
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym realizacji projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”realizowanego w ramach programu Operacyjnego I  ...więcej

BZP.271.10.2017
2017-03-08 08:45:58
Przedmiot: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pruszkowie. Tryb: zapytanie cenoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 17.03.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 17.03.2017r., godz. 12:15  ...więcej

zapytanie cenowe 31.01.2017r
2017-01-31 14:28:47
Przedmiot: 1. Wykonanie i montaż 2 szt tablic informacyjnych wolnostojących (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a ) o wymiarach 80x120cm2. Wykonanie plakatu informacyjnego w ilości 10 szt ( zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a ) 3. Wykonanie 1 szt rol  ...więcej

BZP.271.5.2017
2017-01-30 08:53:30
Przedmiot: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pruszkowie”. Tryb: zapytanie cenoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 10.02.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 10.02.2017r., godz. 12:15  ...więcej

Pokazano 21 - 25 z 25
poprzednie