Uchwała Nr XXXI.328.2017

Uchwała Nr XXXI.328.2017
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Pruszkowie i obwodowych komisji do spraw referendum
Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 400) w związku z uchwałą Nr XXXI.327.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Pruszkowie wchodzi 6 członków.

§ 2. W skład obwodowej komisji do spraw referendum w Pruszkowie wchodzi 6 członków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                               Przewodniczący

                                                                 Rady Miejskiej w Pruszkowie

 

                                                                           Krzysztof Biskupski

 

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-05-02 11:57:21.

Zobacz:
 Informacje o referendum gminnym 4 czerwca 2017 r. .  Miejska Komisja d/s Referendum . 
Data wprowadzenia: 2017-05-02 11:57:21
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
« powrót