BZP.271.54a.2018-UWAGA ! -Zmiana terminu
składania ofert

Przedmiot:
Budowa skweru wraz z placem zabaw na terenie osiedla przy ul. Broniewskiego

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: roboty budowlane

Termin składania ofert: 17.09.2018r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 17.09.2018r., godz. 12:15

Termin składania ofert: 20.09.2018r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 20..09.2018r., godz. 12:15

BZP.271.3.54a.2018 ogloszenie o zamowieniu.pdf

BZP.271.54a.2018 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.54a.2018 dokumentacja projektowa.zip

BZP.271.4.54a.2018(179) pytanie i odpowiedz z dn 06.09.2018r.pdf

BZP.271.54a.2018(183) zmiana przedmiaru i terminu skladania ofert z dn 14.09.2018r.zip

BZP.271.54a.2018 ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

BZP.271.54a.2018 - informacja z otwarcia ofert.zip

BZP.271.5.54a.2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.54a.2018 ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:29:54 | Data modyfikacji: 2018-10-29 10:15:38.
Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:29:54
Data modyfikacji: 2018-10-29 10:15:38
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót