BZP.271.62.2018

Przedmiot:
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco z recyklera

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: roboty budowlane

Termin składania ofert: 26.10.2018r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 26.10.2018r., godz. 12:15

BZP.271.62.2018 - ogloszenie.pdf

BZP.271.62.2018 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.62.2018 - informacja z otarcia ofert.pdf

BZP.271.5.62.2018 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.62.2018 - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2018-10-10 12:49:54 | Data modyfikacji: 2018-11-07 10:50:00.
Data wprowadzenia: 2018-10-10 12:49:54
Data modyfikacji: 2018-11-07 10:50:00
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót