BZP.271.70.2018

Przedmiot:
Usługi weterynaryjne nad zwierzętami:
Część 1) Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu miasta Pruszkowa.
Część 2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt domowych posiadających właścicieli, elektroniczne znakowanie oraz usypianie ślepych miotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: usługa

Termin składania ofert: 05.12.2018r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 05.12.2018r., godz. 12:15

BZP.271.3.70.2018 - ogloszenie.pdf

BZP.271.70.2018 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.70.2018 - informacja z otwarcia ofert.pdf

BZP.271.5.70.2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.70.2018 ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 11:48:01 | Data modyfikacji: 2019-01-10 09:45:30.
Data wprowadzenia: 2018-11-27 11:48:01
Data modyfikacji: 2019-01-10 09:45:30
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót