Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok428/2016
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuDecyzja umarzająca postępowanie administracyjne.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków-Piastów od istn
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.39.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-09-21
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-09-21
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie266/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-09-21
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl