Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok475/2016
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja Nr 212/2016 zezwalająca na usunięcie 6 szt. drzew.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.275.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-10-03
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-10-03
Miesce przechowywania dokumentu
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie444/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-10-03
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl