Programy realizowane w 2017 roku

Programy realizowane w 2017 roku

Program mieszkaniowy „Lepsze lokum”
 Program Lepsze lokum.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 11:29:54.
Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata
2017 - 2021
 program przeciwdziałania narkomanii 17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:58:21.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2017 rok
 GPPiRPA na rok 2017._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:53:30.
Program współpracy Gminy Miasto Pruszków z
organizacjami pozarządowymi na 2017r.
 Program współpracy z org.pozarząd.17.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:50:29.
Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:50:29
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl