> Plany miejscowe

Plany miejscowe

W mieście Pruszkowie obowiązuje 51 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie około 79,2% powierzchni miasta (ok. 1516 ha).


W chwili obecnej trwa sporządzanie 22 planów miejscowych, z czego 14 stanowią zmiany planów obecnie obowiązujących, a 8 obejmuje nowe obszary. Powierzchnia zmian obowiązujących planów wynosi ok. 214,8 ha (11,2% powierzchni miasta), a nowo sporządzane plany ok. 157,1 ha (8,2% powierzchni miasta). Po uchwaleniu sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów łączna powierzchnia pokryta planami wynosić będzie 1673,9 ha, co stanowi ok. 87,4 % powierzchni całego miasta.


 

 

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-06-22 15:19:34 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:57:12.

Zobacz:
 Wykaz planów miejscowych - obowiązujące .  Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące . 
Data wprowadzenia: 2015-06-22 15:19:34
Data modyfikacji: 2019-01-04 08:57:12
Opublikowane przez: Lidia Micberger
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl