> Programy realizowane przez Urząd Miasta

Programy realizowane przez Urząd Miasta

Program współpracy Gminy Miasto Pruszków z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 Program wspołpracy z org. pozarząd..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-05 10:50:51.
Program mieszkaniowy „Lepsze lokum”
 program mieszkaniowy Lepsze lokum.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:43:45.
Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:43:45
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl