Przetargi 2017
BZP.271.14.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-05-25 09:56:41
Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie: Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczegodla zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa obiektów oświatowo – sportowych Gąsin”. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin sk  ...więcej

BZP.271.17a.2017
2017-05-24 09:38:01
Przedmiot: a/ budowa wodociągu w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej,b/ budowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty bud  ...więcej

BZP.271.21.2017
2017-05-17 12:11:00
Przedmiot: przebudowa nawierzchni Targowiska Miejskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 01.06.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 01.06.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.18.2017 - zmiana terminu składania ofert
2017-05-16 13:36:51
Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie: Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania polegającego na budowie parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Projektu pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź”  ...więcej

BZP.271.9b.2017
2017-05-11 14:08:49
Przedmiot: Budowę boisk sportowych – w formule zaprojektuj i wybudujczęść nr 1: Boisko wielofunkcyjne – Żbików,część nr 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Jasna 2,część nr 3:  ...więcej

BZP.271.17.2017
2017-05-04 14:17:12
Przedmiot: Budowa ulicy KDL-13 i KDL-17 na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej w Pruszkowie wraz z wodociągiem w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej i kanalizacją sanitarną w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Br  ...więcej

BZP.271.20.2017
2017-05-04 09:11:38
Przedmiot: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 35 968 968,00 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 29 485 000,00 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 483 968,00 PLN. Tryb: przetarg nie  ...więcej

BPZ.271.12.2017
2017-04-25 11:46:18
Przedmiot: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lipowej 31 w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 11.05.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 11.05.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.19.2017
2017-04-21 11:53:59
Przedmiot: Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Tadeusza w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 09.05.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 09.05.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.11.2017
2017-04-18 13:30:46
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego w rejonie km 13+800 linii kolejowej nr 447 wraz z drogami dojazdowymi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską”wraz   ...więcej

BZP.271.15.2017
2017-04-13 10:47:36
Przedmiot: a/ budowa wodociągu w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 w Pruszkowieb/ budowa spinki wodociągowej w ul. Błękitnej na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty   ...więcej

BZP.271.9a.2017
2017-04-10 13:00:01
Przedmiot: Budowa boisk sportowych – w formule zaprojektuj i wybudujczęść nr 1: Boisko wielofunkcyjne – Żbików,część nr 2:Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Jasna 2,część nr 3: B  ...więcej

BZP.271.9.2017
2017-03-14 14:01:45
Przedmiot: Budowa boisk sportowych – w formule zaprojektuj i wybudujczęść nr 1: Boisko wielofunkcyjne – Żbików,część nr 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Jasna 2,część nr 3:   ...więcej

BZP.271.2.2017
2017-03-09 15:18:38
Przedmiot: „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Tryb: przetarg nieograniczonyRo  ...więcej

BZP.271.8.2017
2017-03-08 12:44:00
Przedmiot: Zamiatanie pozimowe oraz 4 – 5 krotne letnie zamiatanie ulic miejskich. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługa Termin składania ofert: 16.03.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 16.03.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.7.2017
2017-03-07 11:30:22
Przedmiot: Obsadzanie donic usytuowanych na ternie Miasta Pruszkowa kwiatami sezonowymi oraz ich pielęgnacja. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługa Termin składania ofert: 16.03.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 16.03.2017r., god  ...więcej

BZP.271.4.2017
2017-02-16 09:37:28
Przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 27.03.2017r., godz. 12:00Termin   ...więcej

BZP.271.3.2017 - ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
2017-02-15 13:46:27
Przedmiot: a/ budowa kolektora sanitarnego od skrzyżowania z ulicą Ciechanowską / 3-go Maja do działki 20/2 w Pruszkowie,b/ budowa wodociągu od skrzyżowania z ulicą Ciechanowską / 3-go Maja do działki 20/2 w Pruszkowie. Tryb: przetarg ni  ...więcej

BZP.271.6.2017
2017-02-13 14:51:00
Przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic miejskich w roku 2017 Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 21.02.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 21.02.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.1.2017
2017-02-01 13:59:50
Przedmiot: Rozbudowa ulicy Lipowej w Pruszkowie.   Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 16.02.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 16.02.2017r., godz. 12:15  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 40
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl