> Konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Pruszków z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Pruszków z organizacjami pozarządowymi.

Programu współpracy Gminy Miasta Pruszków z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 Program współpracy z org.poz. 2018r..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:57:39.
Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:57:39
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl