Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE o postanowieniu - ul.Stalowa
2019-07-22 13:53:09
OBWIESZCZENIE o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynków przy ul.Stalowej w Pruszkowie  ...więcej

Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
2019-07-15 17:15:20
  ...więcej

obwieszczenie decyzja budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Traktowej
2019-07-08 10:59:47
  ...więcej

OBWIESZCZEN!E Sejmik Województwa Mazowieckiego
2019-07-05 12:01:04
Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiegow sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów pozaaglomeracjami.  ...więcej

obwieszczenie wszczęcie postępowania rozbudowa warsztatu samochodowego przy Al. Jerozolimskich
2019-07-05 11:47:04
  ...więcej

obwieszczenie wszczęcie postępowania budowa hali warsztatowej z budynkiem socjalno-magazynowo-administracyjnym
2019-07-05 11:45:58
  ...więcej

obwieszczenie wszczęcie postępowania zmiana trasy linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Pruszków – GPZ Gąsin
2019-07-05 11:45:11
  ...więcej

obwieszczenie wszczęcie postępowania zmiana decyzji ooś dot. budowy magistrali wodociągowej - zadanie 2
2019-07-05 11:43:53
  ...więcej

obwieszczenie postanowienie budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Traktowej
2019-07-05 11:42:44
  ...więcej

Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.36.2019.KN.13
2019-07-05 11:36:06
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2019-06-05 14:41:33
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi powiatowej ul. Gomuliskiego
2019-06-05 14:14:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi powiatowej ul. Gomuliskiego  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie
2019-05-31 10:40:54
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie
2019-05-31 10:39:07
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie
2019-05-31 10:37:30
  ...więcej

Obwieszczenie PGW Wody Polskie WA.ZUZ.5.421.1.338.2018PK
2019-05-30 10:21:20
  ...więcej

Obwieszczenie PGW Wody Polskie WA.ZUZ.5.421.3.774.2018AR
2019-05-27 17:31:34
  ...więcej

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.36.2019.KN4
2019-05-27 16:12:30
  ...więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta
2019-05-23 11:41:21
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji WA.7012.3.2019
2019-05-14 09:23:44
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 86
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl