Konsultacje zmian zapisów Programu współpracy
Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Zarządzenie nr 42/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) dotyczących zmian zapisów Programu współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


Zarządzenie nr 42.2021

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:39:32.

Zobacz:
 Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018  .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019 .  Konsultacje społeczne w zakresie budżetu obywatelskiego 28.03.2019r. .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2020 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2021 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2022 . 
Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:39:32
Opublikowane przez: Anna Seliga
« powrót