Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na
lata 2021 - 2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu


Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030


Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXIII.344.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030,


Prezydent Miasta Pruszkowa zaprasza


mieszkańców Miasta Pruszkowa, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030.


Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 3 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.


Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:


1.     przesłać na adres: Urząd Miasta Pruszkowa ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),


2.     lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,


3.     albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wsr@miasto.pruszkow.plSpotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030,  ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach, zwłaszcza podczas zebrań, posiedzeń, zgromadzeń, odbędzie się w formule spotkania online w dniu 26 marca 2021 roku o godz. 13.00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 18 marca 2021 roku klikając w poniższy link:


 Formularz rejestracyjny na spotkanie konsultacyjne online dot. Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030


Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.


Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić  do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna.


Prezydent Miasta Pruszkowa


Paweł Makuch


 


 


 


(skan) zaproszenie do konsultacji.pdf

20210302_Strategia_Pruszków-1.pdf

formularz_uwag_konsultacje_spoleczne-1.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:45:57 | Data modyfikacji: 2021-03-03 13:50:30.

Zobacz:
 Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018  .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019 .  Konsultacje społeczne w zakresie budżetu obywatelskiego 28.03.2019r. .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2020 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2021 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2022 . 
Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:45:57
Data modyfikacji: 2021-03-03 13:50:30
Opublikowane przez: Anna Seliga
« powrót