OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 sierpnia 2015 r.
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 26] § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców infomacje o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

- Wyciąg -

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie II


Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 20 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12.
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 40 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu Wyborczym wynosi 1.
Okręg wyborczy nr 41 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
grodziski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Wiesław Kozielewicz

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:12:09 | Data modyfikacji: 2015-08-31 14:13:06.
Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:12:09
Data modyfikacji: 2015-08-31 14:13:06
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń