Ogłoszenia/ Obwieszczenia/ Zawiadomienia/ Komunikaty/ Spotkania dotyczące  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa umieszczane są przez Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w niżej umieszczonych linkach.


 


 

 

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2018-01-27 16:09:57 | Data modyfikacji: 2018-01-27 16:37:19.

Zobacz:
 ROK 2016 .  ROK 2015 .  ROK 2017 .  ROK 2018 .  ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-27 16:09:57
Data modyfikacji: 2018-01-27 16:37:19
Opublikowane przez: Lidia Micberger