OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 września 2018 r.
2018-09-20 14:30:35
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rady gmin, rad powiatów i sejmików wojew&oa  ...więcej

INFORMACJA dla pełnomocników komitetów wyborczych
2018-08-31 10:45:53
INFORMACJA dla pełnomocników komitetów wyborczych   Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w mieście Pruszkowie są przyjmowane od pełnomocników komitetów wyborczych do dnia 21 wrześni  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 sierpnia 2018 r.
2018-08-24 13:22:16
O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Pruszkowaz dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prusz  ...więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
2018-08-21 13:56:15
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2018-08-21 13:31:20
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy  ...więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa
2018-08-20 15:32:41
z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych     ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6