Poprawiony wykaz umów za grudzień 2019 r.
 zestawienie umów za m-c grudzień 2019r. rejestr Podstawowy.xlsx

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:08:30.
wykaz umów zawartych od 16.11.2019 do 30.11.2019
r. rejestr podstawowy
 wykaz umów zawartych od 16.11.2019 r do 30.11.2019 r..xlsx

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-12-05 09:38:25.
wykaz umów zawartych od 01.10.2019 do 15.11.2019
r. rejestr podstawowy
 zestawienie umów zawartych od 01.10.2019 do 15.11.2019 r. rejestr podstawowy.xlsx

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-12-05 09:33:17.
rejestr umów od 01.10.2019 r. do 15.11.2019 r.

wykaz umów za m-c 10.2019 rejestr Podstawowy.xlsx

wykaz umów za m-c 10.2019 rejestr Pruszków walczy o czyste powietrze.xlsx

wykaz umów za m-c 10.2019 rejestr Rozwój mobilności miejskiej.xlsx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-25 10:21:18.
rejestr umów zawartych we wrześniu 2019 r

wykaz umów zawartych we wrześniu 2019 rejestr Żłobek naszych marzeń.xlsx

wykaz umów zawartych we wrześniu 2019 r.xlsx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-04 13:44:04.
rejestr umów sierpień 2019 r

wykaz umów za sierpień 2019 r. rejestr Pruszków walczy o czyste powietrze.xlsx

 wykaz umów za sierpień 2019 r. rejestr podstawowy.xlsx

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:13:07 | Data modyfikacji: 2019-09-03 14:16:28.
rejestr umów lipiec 2019r

wykaz umów za lipec 2019 rejestr Podstawowy.xlsx

wykaz umów za 07.2019 Budowa tras rowerowych II etap.xlsx

wykaz umów za lipiec 2019 Rozwój mobilności miejskiej.xlsx

zestawienie umów za 07.2019 Rewitalizacja budynków mieszkalnych.xlsx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-02 11:55:06.
rejestr umów - czerwiec 2019r. rewitalizacja
budynków mieszkalnych

rejestr umów

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:03:52.
rejestr umów czerwiec 2019r. - rejestr podstawowy
 wykaz umów za czerwiec 2019 r. rejestr podstawowy.xlsx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:44:51.
rejestr umów podpisanych od 07.05.2019 do
31.05.2019
 zestawienie umów za okres od 07.05.2019 do 31.05.2019 r..xlsx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:23:45.
rejestr umów od 06.04.19r. do 06.05.2019r. trasy
rowerowe II etap
 wykaz umów od 06.04.2019 do 06.05.2019 trasy rowerowe 2gi etap.xlsx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:21:56.
rejestr umów od 06.04.19r. do 06.05.2019r.
podstawowy
 wykaz umów od 06.04.2019r_ do 06.05.2019 podstawowy.xlsx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:19:05.
rejestr umów od 05.03.19r. do 05.04.2019r.

Rejestr podstawowy.xlsx

wykaz umów od 05.03.2019r. do 05.04.2019r. Rejestr Zielone płuca Mazowsza-Rozwój mobilności miejskiej.xlsx

wykaz umów od 05.03.2019 do 05.04.2019 r Rejestr Budowa tras rowerowych II etap.xlsx

wykaz umów zawartych od 05.03.2019 r. do 05.04.2019 r. Rejestr Rewitaliz. budynków mieszk.xlsx

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:49:25 | Data modyfikacji: 2019-04-08 14:07:42.
rejestr umów podpisanych od 02.02.2019 do
04.03.2019
 wykaz umów od 02.02.2019r_ do 04.03.2019r_ rejestr Rewitalizacja Budynków Mieszkalnych.xlsx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:50:38.
rejestr umów podpisanych od 02.02.2019 do
04.03.2019
 Wykaz umów od 02.02.2019 do 04.03.2019 r. rejestr podstawowy.xlsx

Opublikowane przez: Dmonika Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:47:40 | Data modyfikacji: 2019-09-06 09:46:03.
rejestr umów podpisanych od 01.01.2019 do
01.02.2019
 zestawienie umów od 01.01.2019 r. do 01.02.2019 r. Rewitalizacja Budynków Mieszkalnych.xlsx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:41:31.
rejestr umów od 01.01.2019 do 01.02.2019
 Kopia zestawienie umów od 01.01.2019 r. do 01.02.2019 r. rejestr podstawowy.xlsx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:26:42 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:29:28.
Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:26:42
Data modyfikacji: 2019-02-06 10:29:28
Opublikowane przez: Anna Dąbroś