Informacje
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa 
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
2019-04-25 16:28:24
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Prezydent Miasta Pruszkowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczony  ...więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 kwietnia 2019 r.
2019-04-16 10:57:07
w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 m  ...więcej

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji
2019-04-10 10:25:36
Delegatura KrajowegoBiura Wyborczego w Warszawie   INFORMACJAw sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zgodnie z art.   ...więcej

INFORMACJA PKW
2019-03-27 16:42:35
Delegatura KrajowegoBiura Wyborczegow Warszawie     INFORMACJA w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.    ...więcej

UCHWAŁA NR 12/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.
2019-03-27 16:38:52
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i   ...więcej

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
2019-03-27 16:32:02
  Informacje ogólne - czytaj więcej Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - czytaj więcej  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl