Informacje

Informacje

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania wraz z upoważnieniem do jego odbioru

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wraz z upoważnieniem do jego odbioru (Pobierz)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-09-11 12:37:58.
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych,
przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.).

Informacja PKW ZPOW-501-14/19

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-09-10 14:32:55.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja
O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH
Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 30 września 2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).
Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.


2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 października 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.


3. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia ocofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 11 października 2019 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.


4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, upływa w dniu 8 października 2019 r.
Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/Sylwester Marciniak

Informacja PKW ZPOW-501-57/19

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-09-03 17:51:23 | Data modyfikacji: 2019-09-03 17:53:49.
Data wprowadzenia: 2019-09-03 17:51:23
Data modyfikacji: 2019-09-03 17:53:49
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl