> ROK 2017
ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/L/2018 z dnia 10.01.2018r. dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø40PE w ul. Berenta na działce nr ew. 114/1 ob. 23 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
2018-01-11 15:12:39
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA AB.6733.18.2017                                  &n  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o Ø 40 PE w ul. Zacisze, na części działki nr ew. 133 obr. 26, na odcinku od istniejącego gazociągu na wysokości działki nr ew. 120 obr. 26 do wysokości działki nr ew. 119 obr. 26 w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą.
2017-12-22 08:37:49
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o Ø 63 PE w ul. Narodowej na części działki nr ew. 408 obr. 9, na odcinku od istniejącego gazociągu na wysokości działki nr ew. 350 obr. 9 do wysokości działki nr ew. 351 ob. 9 w Pruszkowie. wraz z niezbędną infrastrukturą
2017-12-21 14:43:31
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 21/L/2017 z dnia 20.12.2017r dla inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 313/35 obr. 26 stanowiącą drogę wojewódzką nr 719 - Al. Jerozolimskie, (w rejonie ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej), do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/456/1998 z dnia 05.02.1998r., w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,.
2017-12-21 14:39:57
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 40PE w ul. Berenta /działka nr ew. 114/1 ob. 23/ w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
2017-12-06 09:34:56
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA AB. 6733.18.2017                                  &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 313/35 obr. 26 stanowiącą drogę wojewódzką nr 719 - Al. Jerozolimskie, (w rejonie ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej), do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/456/1998 z dnia 05.02.1998r., w Pruszkowie
2017-11-28 17:42:52
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 19/L/2017 z dnia 20.11.2017r. dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63PE w ul. Szmaragdowej na działce nr ew. 522 ob. 16 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
2017-11-28 09:29:18
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA AB.6733.15.2017                                  &nb  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 313/35 obr. 26 stanowiącą drogę wojewódzką nr 719 - Al. Jerozolimskie, (w rejonie ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej), do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LVII/456/1998 z dnia 05.02.1998r. w Pruszkowie.
2017-10-26 18:53:02
PREZYDENT MIASTA                                                     Pruszków, dnia 26.10.2017r PRUSZKOWA AB.67  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o 63PE w ul. Szmaragdowej /działka nr ew. 522 ob. 16/ w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
2017-10-10 15:43:45
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI - wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 18/L/2017 z dnia 02.10.2017r dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu mostowego – kładki dla ruchu rowerowego nad rzeką Utratą wraz z dojazdami do obiektu oraz fragmentem chodnika stanowiącego dojście do istniejącej kładki pieszej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew.: 1 i 205 obr. 16 w Pruszkowie, na wniosek Gminy Miasta Pruszków złożony w dniu 25.07.2017r.
2017-10-03 15:05:42
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 17/L/2017 z dnia 11.09.2017r. dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia 40PE na działkach nr ew. 349/3, 349/4, 349/5 ob. 16 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie w dniu 17.07.2017r.
2017-09-13 13:05:08
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA AB.6733.12.2017                                  &nb  ...więcej

OBWIESZCZENIE o postanowieniach , w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu mostowego – kładki dla ruchu rowerowego nad rzeką Utratą wraz z dojazdami do obiektu oraz fragmentem chodnika stanowiącego dojście do istniejącej kładki pieszej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew.: 1 i 205 obr. 16 w Pruszkowie
2017-09-04 10:53:08
Prezydent Miasta Pruszkowa                                     &n  ...więcej

Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o 40PE na działkach nr ew. 349/3, 349/4, 349/5 ob. 16 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
2017-08-17 15:10:27
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                     &n  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na budowę obiektu mostowego – kładki dla ruchu rowerowego nad rzeką Utratą
2017-08-07 16:10:13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania            Na podstawie art 61 § 4  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o 40PE na działkach nr ew. 349/3, 349/4, 349/5 ob. 16 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
2017-07-27 10:36:33
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 16/L/2017 z dnia 19.07 .2017r. dla zamierzenia polegającego na budowie: stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ew. 538 ob.16, budowie słupa n.n. w ulicy Elektrycznej - działka nr ew. 193/6 ob.16, dwóch linii elektroenergetycznych kablowych n.n. na odcinku od istniejącego słupa na wysokości działki nr ew. 146 ob.16 w ulicy Królowej Jadwigi do projektowanego słupa w ul. Elektrycznej oraz budowa dwóch linii elektroenergetycznych kablowych SN15kV w ul. Waryńskiego od projektowanej stacji transformatorowej na dzialce nr ew. 538 ob.16 do granicy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – obszar III, budowa czterech linii kablowych n.n. w ulicy Waryńskiego – (działka nr ew. 204/5 ob.16) od projektowanej stacji transformatorowej do wysokości działki nr ew. 199 ob.16 położonych w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na wniosek złożony przez PGE - Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa w dniu 12.05.2017r.
2017-07-20 10:38:28
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

O b w i e s z c z e n i e o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ew. 538 ob.16, budowie słupa n.n. w ulicy Elektrycznej - działka nr ew. 193/6 ob.16, dwóch linii elektroenergetycznych kablowych n.n. na odcinku od istniejącego słupa na wysokości działki nr ew. 146 ob.16 w ulicy Królowej Jadwigi do projektowanego słupa w ul. Elektrycznej oraz budowa dwóch linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV w ul. Waryńskiego od projektowanej stacji transformatorowej na dzialce nr ew. 538 ob.16 do granicy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – obszar III, budowa czterech linii kablowych n.n. w ulicy Waryńskiego – (działka nr ew. 204/5 ob.16) od projektowanej stacji transformatorowej do wysokości działki nr ew. 199 ob.16 położonych w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, uzyskano zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.2 postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 346/2017 z dn. 30.05.2017r. oraz postanowienie Zarządu Województwa Mazowieckiego znak: I-1.466.164.2017.1.AO z dn. 07.06.2017r.
2017-06-13 10:43:19
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                     &n  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ew. 538 ob.16, budowie słupa n.n. w ul. Elektrycznej - działka nr ew. 193/6 ob.16, dwóch linii elektroenergetycznych kablowych n.n. na odcinku od istniejącego słupa na wysokości działki nr ew. 146 ob.16 w ulicy Królowej Jadwigi do projektowanego słupa w ul. Elektrycznej oraz budowa dwóch linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV w ul. Waryńskiego od projektowanej stacji transformatorowej na dzialce nr ew. 538 ob.16 do granicy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – obszar III, budowa czterech linii kablowych n.n. w ulicy Waryńskiego – (działka nr ew. 204/5 ob.16) od projektowanej stacji transformatorowej do wysokości działki nr ew. 199 ob.16 położonych w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
2017-05-22 10:27:01
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/L/2017 z dnia 02.05.2017r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki z garażami nadziemnymi lub/i podziemnymi na działkach nr ew. 90/1, 90/2 ob.21 położonych przy ul. Kościuszki i ul. M.Zimińskiej - Sygietyńskiej w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2017-05-04 16:36:09
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA AB.6733.7.2017                                  &nb  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 15/L/2017 z dnia 24.04.2017r dla inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Φ 63 PE w ul. Pięknej, Topiel, Majowej, z włączeniem do istniejącego gazociągu w ul. Bohaterów Warszawy (na działkach nr ew. 47/9, 32, 7/1, 16/8, 16/7, 47/5, w obr. 26) w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2017-04-25 15:48:21
PREZYDENT MIASTA                                         ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 44
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl