> ROK 2018
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską
2018-06-14 12:07:24
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską
2018-05-17 09:43:54
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały XVIII.186.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-04-19 11:45:07
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1
2018-04-04 09:45:38
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – Brzezińskiego
2018-04-04 09:29:31
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie położonego u zbiegu ulic Parzniewskiej i Południowej.
2018-04-04 09:19:35
       PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – położonego między ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr IX.77.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-03-19 14:27:34
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla części obszaru Żbików II etap 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr V.33.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-03-19 14:14:48
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                        ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – obszaru wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, granicą terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty.
2018-02-15 11:49:30
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                        ...więcej

Mieszkańcy Gąsina - protokół ze spotkania
2018-02-07 14:12:12
Mieszkańcy Gąsina. Poniżej umieszcamy protokół z ostatniego spotkania Prezydenta Miasta Pruszkowa- Jana Starzyńskiego w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa - obszar SZMARAGDOWA i o  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Anielin – przy ulicy Kościuszki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr IX.76.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały nr XXVII.293.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-02-02 09:19:19
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar IV” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy, a także w związku z Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XV/134/2011 Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy.
2018-02-02 09:07:34
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl