> ROK 2018
ZAPROSZENIE na spotkanie, które odbędzie się 10 stycznia 2019 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Jana Długosza 53 w Pruszkowie.
2019-01-03 12:18:25
                                         &nbs  ...więcej

ZAPROSZENIE na spotkanie, które odbędzie się 8 stycznia 2019 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie.
2019-01-03 12:16:14
                                         &nbs  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - ulica Kręta - działki ewidencyjne nr 75, 76, 81 i 82 obręb 25.
2018-11-22 11:33:39
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - ulica Powstańców - działka ewidencyjna nr 587 i część działki ewidencyjnej nr 584/1.
2018-11-22 08:59:04
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy rzeką Żbikówką, ulicą Władysława Reymonta, ulicą Długą, ulicą Ludową, ulicą 3-go Maja i ulicą Ciechanowską - „Ludowa”. Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
2018-11-22 08:39:08
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicą Lipową, ulicą Cegielnianą, ulicą Ceramiczną i ulicą Polną - „Srebrna”
2018-11-21 15:41:09
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przyjęciu uchwałą nr XLV.516.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki, który obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2018 r. poz. 6199).
2018-11-08 10:54:03
Prezydent Miasta Pruszkowa                                        ...więcej

OBWIESZCZENIE o przyjęciu uchwałą nr XLVIII.540.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa, który obowiązuje od dnia 29 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 października 2018 r. poz. 9722).
2018-11-08 10:48:11
Prezydent Miasta Pruszkowa                                        ...więcej

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2018-08-30 14:56:55
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Lipową.
2018-08-30 14:49:29
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – położonego między ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr IX.77.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – położonego między ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską.
2018-08-30 14:42:28
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE- art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą nr XXXIV.358.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego, który obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 maja 2018 r. poz. 5388).
2018-07-04 10:02:32
Prezydent Miasta Pruszkowa                                        ...więcej

OBWIESZCZENIE- art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą nr XLII.440.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w Pruszkowie – Obszar I, który obowiązuje od 4 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20 marca 2018 r. poz. 2840).
2018-07-04 09:56:55
Prezydent Miasta Pruszkowa                                        ...więcej

OBWIESZCZENIE - art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą nr XL.407.2017 Rady Miejskiej Pruszkowa z dnia 30 listopada 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 - Baczyńskiego, który obowiązuje od 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2018 r. poz. 848).
2018-07-04 09:54:54
Prezydent Miasta Pruszkowa                                        ...więcej

OBWIESZCZENIE -art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą nr XL.406.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 listopada 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar IV, który obowiązuje od 25 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 847).
2018-07-04 09:51:28
Prezydent Miasta Pruszkowa                                        ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską
2018-06-14 12:07:24
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską
2018-05-17 09:43:54
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały XVIII.186.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-04-19 11:45:07
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1
2018-04-04 09:45:38
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – Brzezińskiego
2018-04-04 09:29:31
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA                                      &  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 27
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl