Ogłoszenie o wykazie ofert odrzuconych po ocenie
formalnej w konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w obszarze wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021
roku (po uwzględnieniu złożonych zastrzeżeń
oraz odwołań)

Ostateczny wynik oceny formalnej - sport młodzieżowy (skan)

Ostateczny wynik oceny formalnej - sport młodzieżowy (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-12 08:53:44 | Data modyfikacji: 2021-02-12 08:54:51.
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku


Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
Warunki konkursu oraz rodzaj zadania publicznego zleconego do realizacji został określony w Zarządzeniu nr 34/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 02 lutego 2021 roku.

Treść dokumentu:

Zarządzenie nr 34.2021 (skan)

Zarządzenie nr 34.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 15:05:55 | Data modyfikacji: 2021-02-03 15:07:04.
Zarządzenie nr 33/2021 Prezydenta Miasta
Pruszkowa z dnia 02 lutego 2021 w sprawie
unieważnienia otwartego konkursu ofert na
wsparcie w 2021 roku realizacji zadania
publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 33.2021 (skan)

Zarządzenie nr 33.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:47:23.
Ogłoszenie o wykazie wniosków-ofert na wsparcie
finansowe projektów służących rozwojowi sportu
na terenie Miasta Pruszkowa w 2021 roku
zawierających błędy formalne

Ogłoszenie ocena formalna sport kwalifikowany (skan)

Ogłoszenie ocena formalna sport kwalifikowany (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:58:49.
Ogłoszenie o wykazie ofert zawierających błędy
formalne w konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2021 roku

Ogłoszenie ocena formalna edukacja muzyczna (skan)

Ogłoszenie ocena formalna edukacja muzyczna (werPDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-28 16:02:23.
Ogłoszenie o wykazie ofert zawierających błędy
formalne w konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w obszarze wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021
roku

Ogłoszenie ocena formalna sport młodzieżowy (skan)

Ogłoszenie ocena formalna sport młodzieżowy (werPDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:55:17.
Wezwanie do składania wniosków-ofert na wsparcie
finansowe projektów służących rozwojowi sportu
na terenie Miasta Pruszkowa w 2021 roku

 

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje o możliwości składania wniosków-ofert na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2021 roku.
Warunki konkursu zostały określone w Zarządzeniu nr 13/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 stycznia 2021 roku.

Zarządzeniem nr 36/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 lutego 2021 roku wprowadzone zostały zmiany w harmonogramie realizacji konkursu określone w Zarządzeniu nr 13/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 stycznia 2021 roku.

Zarządzeniem nr 51/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 lutego 2021 roku ogłosozne zostały wyniki na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2021 roku


Treść dokumentu:

Zarządzenie nr 13.2021 (skan)

Zarządzenie nr 13.2021 (wer.PDF)

Zarządzenie nr 36.2021 (skan)

Zarządzenie nr 36.2021 (wer.PDF)

Zarządzenie nr 51.2021 (skan)

Zarządzenie nr 51.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 17:41:33 | Data modyfikacji: 2021-02-22 18:05:55.
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku


Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
Warunki konkursu oraz rodzaj zadania publicznego zleconego do realizacji został określony w Zarządzeniu nr 269/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem nr 33/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 02 lutego 2021 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego został unieważniony.


Treść dokumentu:

Zarządzenie nr 269.2020 (skan)

Zarządzenie nr 269.2020 (wer.PDF)

Zarządzenie nr 33.2021 (skan)

Zarządzenie nr 33.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:23:18 | Data modyfikacji: 2021-02-03 15:07:32.
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w obszarze wspierania iupowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

 

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych zleconych do realizacji zostały określone w Zarządzeniu nr 266/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem nr 27/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadzone zostały zmiany w harmonogramie realizacji konkursu określone w Zarządzeniu nr 266/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem nr 37/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 05 lutego 2021 roku wprowadzone zostały zmiany w Zarządzeniu nr 266/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem nr 52/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 lutego 2021 roku ogłosozne zostały wyniki na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.


Treść dokumentu:

Zarządzenie nr 266.2020 (skan)

Zarządzenie nr 266.2020 (wer.PDF)

Zarządzenie nr 27.2021 (skan)

Zarządzenie nr 27.2021 (wer.PDF)

Zarządzenie nr 37.2021 (skan)

Zarządzenie nr 37.2021 (wer.PDF)

Zarządzenie nr 52.2021 (skan)

Zarządzenie nr 52.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-12-30 16:28:09 | Data modyfikacji: 2021-02-22 18:08:20.
Data wprowadzenia: 2020-12-30 16:28:09
Data modyfikacji: 2021-02-22 18:08:20
Opublikowane przez: Wojciech Ługowski