> Konkursy ofert na 2019

Konkursy ofert na 2019

Konkursy ofert na 2020 "w sprawie ogłoszenia
wezwania do składania wniosków na wsparcie
finansowe projektów służących rozwojowi sportu
na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2020
roku"

Zarządzenie  268.2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-31 15:20:01 | Data modyfikacji: 2019-12-31 15:23:02.
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w obszarze wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych zleconych do realizacji zostały określone w Zarządzeniu nr 256/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Treść dokumentu dostępna jest na stronie BIP:

Zarządzenie 256.2019.pdf

Zarządzenie nr 261.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 256.2019 z dn. 16 grudnia 2019

Zarządzenie nr 261.2019 .pdf

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:30:33 | Data modyfikacji: 2019-12-23 17:17:28.
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego

otwarty konkurs ofert na wsparcie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zadania publicznego realizowanego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020, polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt .

Zarzadzenie nr 234.pdf

załączniki do zarządzenia 234.zip

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:53:35 | Data modyfikacji: 2019-12-23 17:17:28.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
prez organizacje pozarządowe oraz podmioy wymienione w ar. 3 ust. 3 ustawy
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegającego na zapewnieniu czasowej opieki
bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we
współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla
zwierząt

Zarządzenie nr 143.2019 z dn. 4.07.2019

Wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:06:33 | Data modyfikacji: 2019-08-02 11:50:26.
Informacja w sprawie unieważnienia otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w obszarze ochrony środowiska

Informacja w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze ochrony środowiska polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolno żyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Zarządzenie 140/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:52:31 | Data modyfikacji: 2019-08-02 11:50:26.
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej
dla różnych grup społecznych

Informacja w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dla różnych grup społecznych
Zarządzenie nr 114.2019 i Zarządzenie nr 115.2019 z dnia 10 czerwca 2019r. 

Zarządzenie

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Załącznik nr4

Załącznik nr5

Załącznik nr6

Załącznik nr7

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:47:17 | Data modyfikacji: 2019-06-11 09:54:37.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na
organizacje wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży mieszkańców Pruszkowa.

Zarządzenia Nr 111/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04.06.2019 r. w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkańców Pruszkowa.

ogłoszenie wyników otwartego konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:00:12 | Data modyfikacji: 2019-06-11 09:54:37.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
organizację wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży, mieszkańców Pruszkowa, z rocznika
2000 i młodsi.
 Ogłoszenie o konkursie S.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:28:35 | Data modyfikacji: 2019-05-20 14:52:36.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego.

Wyniki

Wyniki konkursu

 Ogłoszenie WE.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:57:03 | Data modyfikacji: 2019-04-12 09:04:04.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

ogłoszenie o wynikach knkursu mops.pdf

 ogłoszenie o knkursie mops.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-09 10:02:08 | Data modyfikacji: 2019-04-12 09:04:04.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania w obszarze profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych

Załącznik nr 1 Ogłoszenie konkursu.pdf

Załącznik nr 2 Opis realizacji zadania.pdf

Załącznik nr 3 Projekt Umowy.pdf

Załącznik Nr 4 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej.pdf

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej.pdf

Załącznik Nr 7 Wzór sprawozdania.docx

 Zarządzenie_konkurs ofert mops.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:49:32 | Data modyfikacji: 2019-04-12 09:04:04.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację
zadania w obszarze rozwiązywania problemów
alkoholowych
 wyniki konkursu-profilaktyka 2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-13 13:58:19 | Data modyfikacji: 2019-04-12 09:04:04.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania w obszarze profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych
 Ogłoszenie konkursu ofert MOPS.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-19 15:04:05 | Data modyfikacji: 2019-02-19 15:05:46.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań w obszarze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:53:02 | Data modyfikacji: 2019-02-19 15:05:46.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie w 2019 roku realizacji zadania
publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 MALICHY 2019 KONK 2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-22 13:07:05 | Data modyfikacji: 2019-01-22 15:45:37.
Wyniki otwartego konkursu ofert na organizację
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży,
mieszkańców Pruszkowa.
 Zarządzenie Wyniki Wypoczynek Zima 2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:09:05 | Data modyfikacji: 2019-01-22 15:45:37.
Wyniki Edukacja Muzyczna 2019
 Wyniki Edukacja Muzyczna 2019.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:51:56 | Data modyfikacji: 2019-01-22 15:45:37.
Wyniki upowszechnianie sportu 2019
 Wyniki Upowszechnianie Sportu 2019.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:50:31 | Data modyfikacji: 2019-01-22 15:45:37.
Unieważnienie konkursu
 Unieważnienie Konkursu Świetlica 2019.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:48:17 | Data modyfikacji: 2019-01-14 14:53:14.
Ogłoszenie o ofertach zawierających błędy
formalne
 Ogłoszenie o błędach formalnych Komisja z 2 stycznia 19.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-02 16:01:22 | Data modyfikacji: 2019-01-03 08:18:34.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
powierzenie w 2019 roku realizacji zadania
publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 197.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:58:10 | Data modyfikacji: 2019-01-03 08:18:34.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w
2019 roku realizacji zadania publicznego w
obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 196.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:57:26 | Data modyfikacji: 2018-12-07 08:08:32.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w obszarze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 195.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:55:27 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:56:07.
Ogłoszenie konkursu ofert na zapewnienie czasowej
opiek bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we
współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie ,
Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla
zwierząt w 2019 roku.
 ogłoszenie o konkursie OSO 2019r.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-30 15:27:04 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:56:07.
Ogłoszenie konkursu ofert na zapewnienie czasowej
opiek bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we
współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie ,
Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla
zwierząt w 2019 roku. .

 


 

 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2019.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:06:12 | Data modyfikacji: 2018-11-23 10:08:17.
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia
zdrowotne w zakresie profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w
środowisku nauczania i wychowania na lata
2019-2022
 Regulamin konkurs świadczenia zdrowotne 2019r..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:22:00 | Data modyfikacji: 2018-11-07 08:26:30.
Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:22:00
Data modyfikacji: 2018-11-07 08:26:30
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl