Oferta Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich Socjus”.

Z A W I A D O M I E N I E


Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) uznając za zasadne wsparcie inicjatywy organizacji pozarządowej przedstawiamy do wglądu ofertę Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Socjus” z siedzibą w Pruszkowie przy  ul. Kraszewskiego 18, na dofinansowanie zadania o charakterze lokalnym w kwocie 10.000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych) p.n. „Pruszkowskie Forum Abstynenckie - XXVI lat Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Socjus”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 grudnia 2017r  do 20 grudnia 2017r.


Uwagi  dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 24 listopada 2017r w siedzibie Miejskiego Ośrodka    Pomocy   Społecznej  w   Pruszkowie   przy   ul.   Helenowskiej  3a  lub  na   adres  e-mail: zamowienia@mopspruszkow.pl 

 Mały grant- Socjus.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:01:41.
Oferta realizacji zadania "Koperta życia"
 oferta -Koperta życia 2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 08:56:10.
Wniosek ZHP o wsparcie zadania publicznego "Rajd
naszej historii"
 Scan 14.03.2017, 15.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-14 15:42:33 | Data modyfikacji: 2017-03-14 15:43:47.
Data wprowadzenia: 2017-03-14 15:42:33
Data modyfikacji: 2017-03-14 15:43:47
Opublikowane przez: Anna Dąbroś