> Małe granty 2018 rok

Małe granty 2018 rok

Oferta UKS KAPRY ARMIXIM-"I ty możesz zastać
olimpijczykiem"
 oferta armexim niep. 2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:58:25.
Oferta UKS KAPRY ARMIXIM-lekkoatletyka
 oferta armexim Niepodl.1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:55:10 | Data modyfikacji: 2018-04-18 14:57:42.
Oferta ZHP w trybie "Małego grantu"
 oferta ZHP mały grant.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-13 14:56:53 | Data modyfikacji: 2018-04-18 14:57:42.
Ogłoszenie o "Małym grancie"

W związku z setną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę Prezydent Miasta Pruszkowa zaprasza do składania ofert

na realizację zadań publicznych w trybie „Małych Grantów” związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianiem sportu, w formie dofinansowania, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Pruszkowa zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Maksymalna wysokość dofinansowania zadania nie może przekroczyć w 2018 r. kwoty 10.000 zł. Czas realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.

Kwota środków budżetowych przeznaczonych w 2018 r. na granty w dziedzinie kultury wynosi 100.000,00- (sto tysięcy złotych), na granty w dziedzinie sportu – 100.000,00- (sto tysięcy złotych).

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-04 14:03:49 | Data modyfikacji: 2018-04-18 14:57:42.
Data wprowadzenia: 2018-04-04 14:03:49
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl