Oferta na Nieznane magazyny broni - uczczenie
pamięci bohaterów w 100 lecie Odzyskania
Niepodległości

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:25:36.
Oferta Karate Klub "Ippon dla niepodleglej"
 oferta -mały grant Karate Klub Pruszków.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-15 15:01:11.
Oferta Fundacji Ośrodka KARTA
 IMG_0002.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:48:29.
Oferta Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich
 oferta-plenerowa wystawa.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-29 08:19:37.
Oferta Społecznego Stawarzyszenia "Forum
Pruszków"
 oferta Forum Pruszków2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:26:55.
Oferta Warszawskiego Okręgowego Związku
Koszykówki
 oferta-S.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:45:07.
Oferta na mały grant

Rozporządzenie

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-26 15:58:56 | Data modyfikacji: 2018-08-13 12:42:54.
Oferta Pruszkowskiego Towarzystwa
Kulturalno-Naukowego
 IMG_0001.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:54:58.

Grant na piknik w Malichach

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uznając za zasadne wsparcie zgłoszonej inicjatywy, przedstawiamy do wglądu ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla – Ogrodu Malichy z siedzibą w Pruszkowie, ul. Zamienna 6, na sfinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) p.n.: "Powitanie lata w Malichach – Międzypokoleniowy Piknik dla Mieszkańców Pruszkowa”.

Uwagi można zgłaszać do dnia 11.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub pod adresem e-mail: promocja@miasto.pruszkow.pl

 IMG.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:32:11.
Oferta MKS Pruszków-Koszykarski Turniej
Niepodległości
 Oferta MKS Pruszków.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-16 12:52:20 | Data modyfikacji: 2018-05-16 12:53:10.
Oferta Stowarzyszenia Forum Pruszków

Grant na „Śniadania w parku”

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uznając za zasadne wsparcie zgłoszonej inicjatywy, przedstawiamy do wglądu ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Forum Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wokulskiego 13/29, na sfinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) p.n. "Mała ojczyzna – Pruszków. Inicjatywy z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Uwagi można zgłaszać do dnia 04.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub pod adresem e-mail: promocja@miasto.pruszkow.pl

 oferta śniadania na trawie.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-27 15:36:49.
Oferta na zadanie w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uznając za zasadne wsparcie zgłoszonej inicjatywy, przedstawiamy do wglądu ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Teatr TM z siedzibą w Pruszkowie, ul. Prusa 12/37, na dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) p.n. "Wystawienie spektaklu p.t. Krasiński – wieszcz niepodległości w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski".


Uwagi można zgłaszać do dnia 26.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub pod adresem e-mail: promocja@miasto.pruszkow.pl


 
 Krasiński - wieszcz niepodległości.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-24 15:44:42 | Data modyfikacji: 2018-04-25 14:24:32.
Oferta na zadanie w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uznając za zasadne wsparcie zgłoszonej inicjatywy, przedstawiamy do wglądu ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Teatr TM
z siedzibą w Pruszkowie, ul. Prusa 12/37, na dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) p.n. "Wystawienie spektaklu p.t. Na pełnym morzu Sławomira Mrożkaw ramach obchodów stulecia niepodległości Polski".

Uwagi można zgłaszać do dnia 26.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub pod adresem e-mail: promocja@miasto.pruszkow.pl

 spektakl Na pełnym morzu.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-24 15:42:48 | Data modyfikacji: 2018-04-24 15:49:07.
Oferta UKS KAPRY ARMIXIM-"I ty możesz zastać
olimpijczykiem"
 oferta armexim niep. 2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:58:25.
Oferta UKS KAPRY ARMIXIM-lekkoatletyka
 oferta armexim Niepodl.1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:55:10 | Data modyfikacji: 2018-04-18 14:57:42.
Oferta ZHP w trybie "Małego grantu"
 oferta ZHP mały grant.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-13 14:56:53.
Ogłoszenie o "Małym grancie"

W związku z setną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę Prezydent Miasta Pruszkowa zaprasza do składania ofert

na realizację zadań publicznych w trybie „Małych Grantów” związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianiem sportu, w formie dofinansowania, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Pruszkowa zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Maksymalna wysokość dofinansowania zadania nie może przekroczyć w 2018 r. kwoty 10.000 zł. Czas realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.

Kwota środków budżetowych przeznaczonych w 2018 r. na granty w dziedzinie kultury wynosi 100.000,00- (sto tysięcy złotych), na granty w dziedzinie sportu – 100.000,00- (sto tysięcy złotych).

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-04 14:03:49.
Data wprowadzenia: 2018-04-04 14:03:49
Opublikowane przez: Anna Dąbroś