Mały grant - Fundacja Toto Animo oraz
Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy - "Z
autyzmu się nie wyrasta"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowych, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez: Fundację Toto Animo z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków oraz Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy z siedziba w Pruszkowie, ul. Ks. Mazowieckich 8/17, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Z autyzmu się nie wyrasta” z dofinansowaniem w kwocie brutto 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 16.10.2020 r. do dnia 14.12.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,
tj. do dnia 20 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

W związku z rezygancją wnioskodawcy - umowa na realziację zadania publicznego nie została podpisana.

Mały grant - Fundacja Toto Animo oraz Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy - zawiadomienie

Mały grant - Fundacja Toto Animo oraz Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy - załącznik - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-10-13 09:50:20 | Data modyfikacji: 2021-02-05 11:52:23.
Mały grant - UKS TOP DANCE - "TOP DANCE OPEN
2020"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy Top Dance, ul. Grafitowa 4/19, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „TOP DANCE OPEN 2020” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 07.09.2020 r. do dnia 01.11.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 28 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Mały grant - UKS TOP DANCE

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:16:07.
Mały grant - UKS Kapry-Armexim Pruszków - "i ty
możesz zostać Olimpijczykiem II”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków, ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „i ty możesz zostać olimpijczykiem II” z dofinansowaniem w kwocie brutto 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 21.09.2020 r. do dnia 27.11.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 25 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Mały grant - UKS KAPRY-ARMEXIM

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-08-18 10:26:06.
Mały grant - UKS Kapry-Armexim Pruszków -
"Pruszkowska Liga Pływacka Finał - Narodowy
Dzień Sportu 2020”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków, ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Pruszkowska Liga Pływacka Finał - Narodowy Dzień Sportu 2020” z dofinansowaniem w kwocie brutto 5.830,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 25 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Mały grant - UKS KAPRY-ARMEXIM

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-08-18 10:20:36 | Data modyfikacji: 2020-08-18 10:22:18.
Mały grant - Międzyszkolny Klub Sportowy
Pruszków - "III Memoriał Krzysztofa Żolika"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków, ul. Polna 23, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „III Memoriał Krzysztofa Żolika” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 19 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Na wniosek Wnioskodawcy z powodu wprowadzenia ograniczeń "covidowych" - umowa na realizację zadania publicznego została rozwiązana za porozumieniem stron.

Mały grant - MKS Pruszków

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:39:16 | Data modyfikacji: 2020-12-21 11:22:24.
Mały grant - Fundacja "LIMA" KS LIMA Pruszków -
"Wakacje z tenisem stołowym dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych miszkańców z terenu
Pruszkowa"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Fundację "LIMA" KS LIMA Pruszków, ul. Faraona 1/13, 05-804 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wakacje z tenisem stołowym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu Pruszkowa” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 13.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 11 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Mały grant - Fundacja "LIMA" KS LIMA Pruszków

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-08-04 15:53:39 | Data modyfikacji: 2020-08-04 15:57:51.
Mały grant - Międzyszkolny Klub Sportowy
Pruszków - "III Memoriał Krzysztofa Żolika"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków, ul. Polna 23, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „III Memoriał Krzysztofa Żolika” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 28 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Mały grant - MKS Pruszków

Mały grant - MKS Pruszków - wycofanie oferty

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:01:19 | Data modyfikacji: 2020-07-21 13:05:11.
Mały grant - UKS Kapry-Armexim Pruszków - "i ty
możesz zostać Olimpijczykiem II”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków, ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „i ty możesz zostać Olimpijczykiem II” z dofinansowaniem w kwocie brutto 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 8.06.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 6 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

W związku z ograniczeniami zwiazanymi z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce (wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) i brakiem mozliwości realizacji zadania publicznego umowa na realziację zadania publicznego nie została podpisana.

 Mały grant - UKS KAPRY-ARMEXIM

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:49:19 | Data modyfikacji: 2020-08-18 10:37:34.
Mały grant - UKS Kapry-Armexim Pruszków -
"Pruszkowska Liga Pływacka Wiosna”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków, ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Pruszkowska Liga Pływacka Wiosna” z dofinansowaniem w kwocie brutto 4.830,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 8.06.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 6 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

W związku z ograniczeniami zwiazanymi z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce (wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) i brakiem mozliwości realizacji zadania publicznego umowa na realziację zadania publicznego nie została podpisana.

 Mały grant - UKS KAPRY-ARMEXIM

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:43:42 | Data modyfikacji: 2020-08-18 10:36:53.
Mały grant - Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków
Rozwijamy - "WPR FITNESS II Edycja i WPR FITNES
DAY 2020”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy, ul. Ks. Mazowieckich 8/17, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „WPR FITNESS II Edycja i WPR FITNES DAY 2020” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 22.02.2020 r. do dnia 16.05.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,
tj. do dnia 2 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

W związku z ograniczeniami zwiazanymi z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce (wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) i brakiem mozliwości realizacji zadania publicznego oraz w związku ze zgłoszonymi uwagami do złożonej oferty umowa na realziację zadania publicznego nie została podpisana.

 Mały grant - SWPR

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-24 17:01:49 | Data modyfikacji: 2020-08-18 10:36:17.
Mały grant - Międzyszkolny Klub Sportowy
Pruszków - "Zima z koszykówka dla Dzieci z
terenu Pruszkowa"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków, ul. Polna 23, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zima z koszykówką dla dzieci z terenu Pruszkowa” z dofinansowaniem
w kwocie brutto 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 05.02.2020 r. do dnia 26.02.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,
tj. do dnia 13 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Mały grant - MKS Pruszków

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:29:09 | Data modyfikacji: 2020-02-11 13:08:24.
Mały grant - Chorągiew Stołeczna Związku
Harcerstwa Polskiego - "Aktywna harcerska zima"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywna harcerska zima” z dofinansowaniem w kwocie brutto 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 10.02.2020 r. do dnia 29.02.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,
tj. do dnia 13 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Mały grant - ChSt ZHP

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:24:55 | Data modyfikacji: 2020-02-07 14:27:34.
Mały grant - UKS TOP DANCE - "TOP DANCE CUP 2020"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE, ul. Grafitowa 4/19, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „TOP DANCE CUP 2020” z dofinansowaniem w kwocie brutto 9400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 23.03.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,  tj. do dnia 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16,  05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

MAŁY GRANT UKS TOP DANCE

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-23 16:09:35 | Data modyfikacji: 2020-01-23 16:10:21.
Data wprowadzenia: 2020-01-23 16:09:35
Data modyfikacji: 2020-01-23 16:10:21
Opublikowane przez: Anna Seliga