> Małe granty 2019 rok

Małe granty 2019 rok

Oferta -Mały Grant „Śniadania w Parku –
sezon 5”

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Śniadania w Parku – sezon 5”

Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450
z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawia uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Forum Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wokulskiego 13/29,  na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Śniadania w Parku – sezon 5” wykonywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2018/2019 z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 03.04.2019 r. do dnia 02.07.2019 r.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 02 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

 

 Oferta-Śniadania-w-Parku-5-sezon.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-22 15:42:14.
Oferta mały grant - nordic walking.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Fundację Promocji Rekreacji „KIM” z siedzibą w Łomiankach, ul. Partyzantów 21, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywny Pruszków – zajęcia nordic walking” z dofinansowaniem w kwocie brutto 9.340,00 zł(słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 28.06.2019 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 25 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną prezydent@miasto.pruszkow.pl

nordic walking

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:13:53 | Data modyfikacji: 2019-03-15 13:15:11.
Mały grant – oferta BUKS

Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” z siedzibą w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Od skrzata do reprezentanta – cykl piłkarskich festynów dla przedszkolaków z rocznika 2012 i młodsi zakończonych festynem finałowym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa” z dofinansowaniem w kwocie brutto 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 18.03.2019 r. do dnia 02.06.2019 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 14 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną prezydent@miasto.pruszkow.pl

Oferta BUKS

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:02:47 | Data modyfikacji: 2019-03-06 14:04:14.
Mały grant - Turniej bokserski.

Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia, że godnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawia uproszczoną ofertę złożoną przez Klub Bokserski Pruszków z siedzibą w miejscowości Krakowiany, ul. Nowa 78F, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Turniej bokserski pod honorowym patronatem Prezydenta Pruszkowa” z dofinansowaniem w kwocie brutto 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 21.04.2019 r.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 8 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Turniej bokserski

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:33:05 | Data modyfikacji: 2019-02-28 15:34:49.
Oferta Karate Klub Pruszków - II Puchar Mazowsza

Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając za celowe wsparcie inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawia uproszczoną ofertę złożoną przez Karate Klub Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, ul. Sosnowa 16, na dofinansowanie w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego pod nazwą: „II Puchar Mazowsza w Karate Tradycyjnym”.


Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 02.03.2019 r. do dnia 08.03.2019 r.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 1 marca 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną prezydent@miasto.pruszkow.pl

Oferta II Puchar Mazowsza

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:04:01 | Data modyfikacji: 2019-02-22 15:08:39.
Oferta PKPS - prowadzenie świetlicy
 Oferta Mały grant PKPS.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-07 14:42:53 | Data modyfikacji: 2019-02-07 14:43:48.
Oferta ZHP - wypoczynek zimowy Osieczna
 mały grant 2019 Osieczna.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:00:23 | Data modyfikacji: 2019-02-07 14:43:48.
Oferta ZHP - wypoczynek zimowy Borowice
 mały grant ZHP Borowice.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:58:47 | Data modyfikacji: 2019-02-07 14:43:48.
Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:58:47
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl