Mały Grant PR FITNES

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 19.10.2019 r. do dnia 28.12.2019 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 4 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Zadanie_publczne_w_trybie_Małych_Grantów.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-28 17:53:42.
Mały grant - I Ty możesz zostać Olimpijczykiem

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez uczniowski Klub Sportowy Kapry - Armexim z siedzibą w Pruszkowie, ul. Hubala 4, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „I Ty możesz zostać Olimpijczykiem” z dofinansowaniem w kwocie brutto 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 15.10.2019 r. do dnia 15.12.2019 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 30 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

uproszczon oferta "I Ty możesz zostać Olimpijczykiem"

Oferta - I_Ty_możesz_zostać_Olimpijczykiem.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-23 11:19:46.
Mały Grant - Z wizytą u św. Mikołaja

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wapienna 2, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Z wizyta u św. Mikołaja" z dofinansowaniem w kwocie brutto 4982,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 15.10.2019 r. do dnia 15.12.2019 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 23 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Z wizytą u św. Mikołaja .pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:21:09 | Data modyfikacji: 2019-09-20 09:55:18.
Mały Grant TPD

Mały Grant TPD.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:24:03.
Country Malichy - zawiadomienie
 Zawiadomienie_Country Malichy.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-09-04 13:20:20.
Mały grant - Śniadania w parku

Śniadania w parku - Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:00:03.
ZAWIADOMIENIE

oferta Stowarzyszenie Moja Ostoja z siedziba w Pruszkowie.
na realizację zadania publicznego pod nazwą "Moja rodzinna Ostoja - festyn rodzinny na Ostoi"

Zawiadomienie-oferta Stowarzyszenie Moja Ostoja.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:16:25.
Mały grant – festyn - MKS Znicz

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Miejski Klub Sportowy Znicz z siedzibą w Pruszkowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Mama, Tata, Brat i Ja – każdy w piłkę dzisiaj gra. Festyn piłkarski dla zawodników piłki nożnej rocznika od 2001 i młodszych do rocznika 2013 wraz z festynem integrującym rodziny związane z uprawianiem sportu w MKS Znicz Pruszków” z dofinansowaniem w kwocie brutto 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 14.06.2019 r. do dnia 28.06.2019 r.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:27:52.
Mały grant dla Stowarzyszenia Socjus

Mały grant dla Stowarzyszenia Socjus

Zawiadomienie Mały grant Socjus.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:12:47.
Mały grant - Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy z siedzibą przy ul. Książąt Mazowieckich 8/17 , na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Akcja edukacyjna na temat dokarmiania ptaków wzdłuż rzeki Utraty w Pruszkowie”” z dofinansowaniem w kwocie brutto 2170,00 zł(słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 20.05.2019 r. do dnia 20.07.2019 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 15 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:48:17 | Data modyfikacji: 2019-05-10 09:15:22.
Mały grant – Szkoła na Wapiennej

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wapienna 2, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Jak to na wsi dawniej bywało?” z dofinansowaniem w kwocie brutto 9.000,00 zł(słownie: dziewięć tysięcy złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 14.05.2019 r. do dnia 10.07.2019 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 13 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

 Maly grant 2019 S.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-06 17:43:20.
Oferta -Mały Grant „Śniadania w Parku –
sezon 5”

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Śniadania w Parku – sezon 5”

Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450
z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawia uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Forum Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wokulskiego 13/29,  na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Śniadania w Parku – sezon 5” wykonywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2018/2019 z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 03.04.2019 r. do dnia 02.07.2019 r.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 02 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

 

 Oferta-Śniadania-w-Parku-5-sezon.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-22 15:42:14.
Oferta mały grant - nordic walking.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Fundację Promocji Rekreacji „KIM” z siedzibą w Łomiankach, ul. Partyzantów 21, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywny Pruszków – zajęcia nordic walking” z dofinansowaniem w kwocie brutto 9.340,00 zł(słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 28.06.2019 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 25 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną prezydent@miasto.pruszkow.pl

nordic walking

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:13:53 | Data modyfikacji: 2019-03-15 13:15:11.
Mały grant – oferta BUKS

Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” z siedzibą w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Od skrzata do reprezentanta – cykl piłkarskich festynów dla przedszkolaków z rocznika 2012 i młodsi zakończonych festynem finałowym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa” z dofinansowaniem w kwocie brutto 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 18.03.2019 r. do dnia 02.06.2019 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 14 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną prezydent@miasto.pruszkow.pl

Oferta BUKS

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:02:47 | Data modyfikacji: 2019-03-06 14:04:14.
Mały grant - Turniej bokserski.

Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia, że godnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawia uproszczoną ofertę złożoną przez Klub Bokserski Pruszków z siedzibą w miejscowości Krakowiany, ul. Nowa 78F, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Turniej bokserski pod honorowym patronatem Prezydenta Pruszkowa” z dofinansowaniem w kwocie brutto 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 21.04.2019 r.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 8 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Turniej bokserski

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:33:05 | Data modyfikacji: 2019-02-28 15:34:49.
Oferta Karate Klub Pruszków - II Puchar Mazowsza

Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając za celowe wsparcie inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawia uproszczoną ofertę złożoną przez Karate Klub Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, ul. Sosnowa 16, na dofinansowanie w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego pod nazwą: „II Puchar Mazowsza w Karate Tradycyjnym”.


Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 02.03.2019 r. do dnia 08.03.2019 r.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 1 marca 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną prezydent@miasto.pruszkow.pl

Oferta II Puchar Mazowsza

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:04:01 | Data modyfikacji: 2019-02-22 15:08:39.
Oferta PKPS - prowadzenie świetlicy
 Oferta Mały grant PKPS.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-07 14:42:53 | Data modyfikacji: 2019-02-07 14:43:48.
Oferta ZHP - wypoczynek zimowy Osieczna
 mały grant 2019 Osieczna.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:00:23.
Oferta ZHP - wypoczynek zimowy Borowice
 mały grant ZHP Borowice.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:58:47.
Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:58:47
Opublikowane przez: Anna Dąbroś