Zarządzenia Prezydenta 2017

Zarządzenia Prezydenta 2017

Zarządzenie nr 165.2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/Partnerów-podmiotów wykonujących działaslność lecznicząna terenie województwa Mazowieckiego do projektu pod nazwą "Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w Pruszkowie" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społecznei uslugi opieki zdrowotnej.

Zarządzenie 165.17

Ogłoszenie

Regulamin

zał. do regul.

Oświadczenie

Formularz zgłoszeniowy

karta oc. form.

karta oc. meryt.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:54:31 | Data modyfikacji: 2017-11-27 10:28:44.
Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:54:31
Data modyfikacji: 2017-11-27 10:28:44
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl